W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 WADLOPERS-REÜNIE PIETERBUREN

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

WADLOPERS-REÜNIE PIETERBUREN

maandag 26 mei 2003

PIETERBUREN - Zaterdag 24 mei jl. werd een wadloopreünie gehouden in Pieterburen. De organisatie was in handen van de beide wadlooporganisaties in het dorp, Wadloopcentrum Pieterburen en Dijkstra's Wadlooptochten. Alle gidsen en oud-gidsen waren uitgenodigd om de festiviteiten bij te wonen. Ca. 100 van hen waren van de partij. Aanleiding was het feit dat 40 jaar geleden de eerste toeristische wadlooptochten werden georganiseerd vanuit Pieterburen.

Animositeit voorbij
In het verleden hebben beide wadlooporganisaties wel eens moeite met elkaars bestaan gehad, maar die tijd is voorbij. Hijlke Dijkstra, de directeur van (toen nog geheten) St. Wadloopsport Pieterburen werd eind jaren '70 ontslagen. Dijkstra begon daarop een eigen wadlooporganisatie. Lange tijd hebben de organisaties rivaliserend tegenover elkaar gestaan.

Hijlke overleed acht jaar geleden. Dijkstra's Wadlooptochten wordt nu geleid door Henk en Rienk Dijkstra en hun zwager Maarten Tillema. Het bestuur van Wadloopcentrum Pieterburen is in de loop der jaren geheel van samenstelling veranderd.
'We blijven concurrenten, maar werken nu wel prettig met elkaar samen', zegt Henk Dijkstra. 'We sturen zelfs wadlopers naar elkaar door, als er te veel aanloop is. Dat was vroeger ondenkbaar.'

TV Noord was er bij
Voor de reünie in Pieterburen waren ca. 150 (oud)wadloopgidsen uitgenodigd. 's Morgens werd op het Pieterbuurster Wad een wadloopzwerftocht gemaakt. Een reportage daarvan werd uitgezonden op TV Noord. 's Middags na de lunch waren in Het Wapen van Hunsingo twee dialezingen: over de historie van 40 jaar wadlopen en over de flora en fauna op het wad. Tot slot werd een wandeling gemaakt door Pieterburen.

Het Wadloopcentrum zelf zal het jubileum opnieuw vieren in besloten kring en wel op Schiermonnikoog tijdens het weekend van 22-24 augustus a.s. Er zijn dan geen wadlooptochten door het centrum gepland.

Lammert Kwant