W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 BESTUURSRECHTER: VERGUNNING WADLOOPGIDS TERECHT INGETROKKEN

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

BESTUURSRECHTER: VERGUNNING WADLOOPGIDS TERECHT INGETROKKEN

dinsdag 26 augustus 2003

LEEUWARDEN - Volgens de bestuursrechter van de rechtbank te Leeuwarden heeft de Stuurgroep Waddenprovincies niet onrechtmatig gehandeld door de wadloopvergunning van wadloopgids Wilco Juffer in te trekken.

Twijfel over deskundigheid
Op 13 mei jl. diende voor de bestuursrechter de zaak die voormalig wadloop B-vergunninghouder Wilco Juffer had aangespannen tegen de Stuurgroep Waddenprovincies. De Stuurgroep had in 2002 de individuele gidsenvergunning van Juffer niet verlengd omdat men, mede op advies van de Wadloopadviescommissie, zware twijfels had over de deskundigheid van Juffer als wadloopgids. Een aantal incidenten de afgelopen jaren bracht de Stuurgroep tot dit besluit.
Juffer was volgens diverse getuigen in oktober 2000 met enkele deelnemers verdwaald geraakt in de mist op het Amelander Wad en had telefonisch hulp ingeroepen op Ameland. Door claxongeluid vanaf het eiland was Juffer weer op het goede spoor gebracht. Een andere keer werd hij na een oversteek naar Ameland vele uren na laagwater nog op het wad gesignaleerd. Verder was er een klacht binnengekomen van een groep wadlopers, tegen wie Juffer zich onheus zou hebben gedragen. Op basis van deze verklaringen en de visie van enkele collega-wadloopgidsen over de deskundigheid van Juffer, werd besloten de wadloop B-vergunning niet te verlengen.

Bezwaarschrift
Tegen dit besluit ging Juffer in beroep bij de bezwaarschriftencommissie van de provincie Fryslân. Deze stelde Juffer in de gelegenheid zijn zienswijze te geven. Daarvan is door hem geen gebruik gemaakt. Een aantal getuigen gaven wel hun zienswijze. De bezwaarschriftencommissie stelde de Stuurgroep in het gelijk en oordeelde dat Juffer terecht geen B-vergunning meer was verstrekt.

Hetze ?
Tijdens de rechtzaak konden geen getuigen worden gehoord omdat Juffer's advocaat beweerde dat hij daarvan geen bericht had ontvangen van de Stuurgroep Waddenprovincies. Hij was verder van mening dat het allemaal wel een beetje meeviel en betoogde dat het om een hetze ging van de wadlooporganisatie waar Juffer in het verleden deel van uitmaakte.

Naschrift 20 oktober
Juffer heeft tegen de uitspraak van de bestuursrechter geen beroep aangetekend bij de Raad van State.

Lammert Kwant