W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 WADLOPERS VAST IN HET SLIK (EN ANDERE BELEVENISSEN IN 2003)

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

WADLOPERS VAST IN HET SLIK (EN ANDERE BELEVENISSEN IN 2003)

maandag 29 september 2003

HOLWERD - Twee keer hebben tijdens het wadloopseizoen 2003 groepen wadlopers problemen gehad met het zware slik in het Wilhelminagaatje (Visbuurtstergaatje) op de wadlooproute naar Ameland. De route is daar ten opzichte van eerdere jaren veranderd. Er is een smalle passage door het gat. Wie te ver naar het oosten passeert moet diep door het water waden, wie te ver naar het westen loopt, komt in zwaar slik terecht.

2 x problemen bij het Wilhelminagaatje
Half mei is een groep verzeild geraakt in het zware slik, mogelijk hadden de gidsen de doorgang onvoldoende verkend van tevoren. Een groot deel van de groep stond tot ver over de knieën in het slik. Daar boven op koud water. Gidsen van een andere passerende groep schoten te hulp. Nadat iedereen uit het slik was bevrijd keerde de groep terug naar Holwerd.
Half juni zat opnieuw een groep vast in het slik, van Ameland onderweg naar Holwerd. Met vereende krachten werd een stuk teruggelopen richting Ameland en vervolgens op een betere plek het Wilhelminagaatje gepasseerd.

Rottumeroog
Half augustus had een groep wadlopers op het Westerstrand van Rottumeroog veel moeite aan boord te komen van een ophaalschip. De groep had zonder problemen Rottumeroog bereikt. Bij stevige westenwind en snel opkomend water kostte het de groep nogal wat moeite aan boord te gaan van het ophaalschip in het zeegat tussen Rottumeroog en Rottumerplaat. Tientallen deelnemers moesten diep door het water waden, anderen bereikten zwemmend de boot. Uiteindelijk is iedereen aan boord gekomen.

Loos alarm
In augustus werden twee 'wadlopers' ver na laagwater gesignaleerd in de buurt van het wantij van Ameland. Drie reddingboten en een sleper van Ameland namen poolshoogte. Het bleek om medewerkers van het RIVO (Rijksinstituut voor Visserijonderzoek) te gaan, die bezig waren met een inventarisatie van het kokkelbestand ter plaatse. Ze bleken niet in de problemen te zijn.

Spoor even bijster in het slik
Half september raakte op een zondagochtend in het donker een groep vanaf de veerdam van Holwerd richting Ameland het spoor in de kwelderwerken even bijster. Men nam een 'verkeerde' rijsdam en kwam daar in tamelijk zwaar slik terecht. Bij het eerste ochtendgloren kwam men er achter zich vergist te hebben en werd koers gezet naar een beter begaanbare route. Zonder problemen bereikte de groep later Ameland.

Lammert Kwant