W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 TABLETOP REDDINGSOEFENING VAN WADLOPERS IN EEMSHAVEN

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

TABLETOP REDDINGSOEFENING VAN WADLOPERS IN EEMSHAVEN

vrijdag 21 november 2003

EEMSHAVEN - Op vrijdag 21 november jl. is in het gebouw van de KNRM (reddingsmaatschappij) in de Eemshaven een zgn. Table Top Oefening gehouden van de redding van een groep in nood geraakte wadlopers. Deelnemers waren gidsen van de wadlooporganisaties, KNRM, Kustwacht, politie en Stuurgroep Waddenprovincies. Deze laatste had de oefening georganiseerd.

Droogoefening
'Gespeeld' werd dat een groep wadlopers op weg naar Rottumeroog in grote problemen kwam. Eerst werd een deelnemer onwel die moest worden gereanimeerd. Een groot deel van de groep die verder was gelopen kreeg vervolgens met ordeproblemen te maken, waarna de gidsen ook daar alarm sloegen en de reddingsdiensten (KNRM en helikopters van de SAR) verzochten hen in veiligheid te brengen.

Conclusies
Aan de hand van een draaiboek werd in verschillende groepen gediscussiëerd over de te volgen gedragslijn. Aan het einde van de oefening werden enkele conclusies getrokken:
- Wadloopgidsen hoeven nooit te schromen de reddingsdiensten te alarmeren in noodgevallen of in dreigende noodgevallen, bv. bij het onwel worden van een deelnemer. Men komt graag, op ieder gewenst moment, dag en nacht.
- Wanneer een patiënt, bv. bij reanimatie, niet kan worden vervoerd naar dieper water waar een reddingboot kan komen, moet meteen om een helikopter worden gevraagd.
- De Kustwacht op de vuurtoren van Schiermonnikoog zal in vrijwel alle gevallen van reddingen van wadlopers (vnl. in het oostelijke Waddengebied actief) een belangrijke coördinerende rol vervullen. De aanwezigen vonden het belangrijk dat de vuurtoren van Schiermonnikoog bemand blijft. Dit is actueel, omdat er bij Rijkswaterstaat plannen bestaan de bemanning op de vuurtoren van Schiermonnikoog te beëindigen. Eerder al werden de 'vuurtorenwachters' van Vlieland en Texel weggesaneerd. De vuurtoren van Ameland zal vanaf 1 januari 2004 ook niet meer zijn bemand.
- Wadloopgidsen moeten zich op hun tochten op iedere plek realiseren wat de kortste route is naar een diepe geul waar in geval van nood de groep door reddingboten kan worden opgepikt.

Weerman Nienhuis
De oefening zal worden geëvalueerd en waarschijnlijk leiden tot enkele aanbevelingen richting wadlooporganisaties/wadloopgidsen en naar Kustwacht en reddingsdiensten (KNRM, SAR).
Na afloop van de oefening kwam weerman Jaap Nienhuis van RTV Noord met een cameraploeg de zaal binnen. In het bijzijn van de aanwezigen werd het weerbericht opgenomen. Nienhuis voorzag op TV de oefening van enig commentaar.

Lammert Kwant