W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 VERONDIEPING VAARGEUL ONDER JUIST

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

VERONDIEPING VAARGEUL ONDER JUIST

maandag 25 januari 2004

JUIST - Volgens Sonntagsblatt Emden van 18 januari jl. kan er misschien over enkele jaren niet meer met de veerboot naar het eiland Juist gevaren worden. Regelmatig loopt de veerboot vast in het Juister Wattfahrwasser, ca. 1.5 km ten zuiden van Juist gelegen en wel ter hoogte van het wantij van Juist. O.a. dinsdag 13 januari jl. was dat het geval. Er vindt daar veel afzetting plaats van zand en slik.
Volgens een woordvoerder van Reederei Norden Frisia die de veerdienst Norddeich - Juist v.v. onderhoudt, varen hun schepen tegenwoordig wat vaker door het Memmert Wattfahrwasser (verder naar het zuiden gelegen), als er te weinig water staat in het Juister Wattfahrwasser. Uitbaggeren van de laatste geul heeft volgens hem niet veel zin, omdat het steeds weer dicht slibt.

Volgens wadloopgids Wim Sikken was de situatie in 2003 als volgt: vanaf het eiland verlaat de boot een eind ten oosten van de haveningang het Juister Wattfahrwasser en vaart vervolgens pal zuid over het ondiepe wad tot in het Memmert Wattfahrwasser. Hier ontstaat een nieuwe priel. Passage van het wantij levert enkele uren na laagwater voor de veerboot geen problemen op. Verder oostelijk komt het schip in ruimer water, richting Norddeich.

Gevolgen voor wadlopers
Voor wadlopers naar Juist heeft het dichtslibben van het Juister Wattfahrwasser ook gevolgen. Volgens wadgids Erhard Bode uit Emden biedt het Juister Wattfahrwasser voor wadlopers geen moeilijkheden meer bij het passeren. Wel zijn er soms problemen het Memmert Wattfahrwasser te passeren. Daar ontstaat een nieuwe priel. Ook de al lang bestaande 'gaten' (een wirwar van geulen ten zuiden van het Memmert Wattfahrwasser met een ingewikkeld stromingspatroon) moet men goed kennen. De vloed komt in dit gebied al vroeg en snel naar binnen. Het is dus zaak op tijd te zijn.

Bron: o.a. Sonntagsblatt Emden en info van Bé Prins, Erhard Bode en Wim Sikken