W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 WATERPOLITIE CONTROLEERT GROEPEN WADLOPERS

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

WATERPOLITIE CONTROLEERT GROEPEN WADLOPERS

zondag 20 juni 2004

WIERUM - Na een jaar betrekkelijke rust met maar weinig politiecontroles van groepen wadlopers, zijn de controles dit jaar door medewerkers van de Waterpolitie hervat.
In april werden op Schiermonnikoog, op verzoek van de Waterpolitie, door de politie ter plaatse de namen van diverse wadloopgidsen opgeschreven die er van werden verdacht 'in de mist' op het wad te hebben gelopen, zie elders.

In mei werden bij Wierum twee B-vergunninghouders genoteeerd die werden verdacht van 'clustering', het verboden samenvoegen van twee kleine groepjes. Beide gidsen hadden samen 15 deelnemers van een scoutinggroep onder hun hoede.

Route Schier en Engelsmanplaat
Ook werden in mei in de Negenboerenpolder (route Schiermonnikoog) diverse individuele lopers genoteerd die volgens de controleur door een wadlooporganisatie zonder gids waren teruggestuurd naar de dijk. Een andere controle bij Wierum leverde geen onregelmatigheden op.

Door de bemanning van de Krukel, het LNV-inspectieschip van Ameland werd eind mei op het wantij van Ameland in de buurt van de Noorder Oerd Balg een groep wadlopers gecontroleerd. De Krukel lag daar drooggevallen op het wad. Er werden geen onregelmatigheden geconstateerd. Een tweede groep wadlopers werd ongemoeid gelaten.

Door de Stuurgroep Waddenprovincies is er bij de Waterpolitie en de regiopolite op de eilanden op aangedrongen regelmatig controles op naleving van de Wadloopverordening uit te voeren. In het Waddenhandhavingsprogramma krijgen deze controles een hoge prioriteit.

Lammert Kwant