W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 PROVINCIE FRIESLAND STELT EIGEN BOA AAN

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

PROVINCIE FRIESLAND STELT EIGEN BOA AAN

dinsdag 5 oktober 2004

LEEUWARDEN - Op maandag 4 oktober jl. heeft Commissaris van de Koningin J.G.M. Alders van de provincie Groningen het officiële startsein voor het Servicepunt Handhaving Waddenzee (SHW) gegeven. Met de start van het Servicepunt Handhaving Waddenzee wordt de samenwerking op het gebied van de handhaving in de Waddenzee verbeterd.

De belangrijkste taak van dit servicepunt is het coördineren van samenwerking en informatie-uitwisseling. Het servicepunt wordt daarin een belangrijk kenniscentrum. Bij de handhaving van wet- en regelgeving zijn vele partijen betrokken zoals provincie Fryslân, de Stuurgroep Waddenprovincies (Groningen, Fryslân, Noord-Holland), regiopolitie, ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, Koninklijke Marine en douane. Het servicepunt coördineert onder meer op het handhaven van de Visserij- en Natuurbeschermingswet, het toezicht op wadloopgidsen, veerboten, rondvaartboten en recreatievaart, de droogvalregeling en verstoring van eidereenden.

Eigen BOA, geschoold in regelgeving rondom het wadopen
Overigens is bekend geworden dat de provincie Fryslân een eigen BOA (= Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) heeft aangesteld die fulltime relevante regelgeving in het Friese Waddengebied zal gaan controleren. Hiermee is een langgekoesterde wens van de Stuurgroep Waddenprovincies in vervulling gegaan.
Het betreft dhr. Menze Hamstra. Hij is o.a. geschoold in de regelgeving rond het wadlopen. Hij zal regelmatig op de zeedijken en kwelders te vinden zijn om groepen wadlopers te controleren en indien nodig te verbaliseren. Ook onderweg op het wad kunnen wadlopers hem tegenkomen.

Bron: Provincie Fryslân, Stuurgroep Waddenprovincies