W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 ROTTUMEROOG: JAARLIJKSE BIJEENKOMST EN WERKBEZOEK MET WADLOPERS

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

ROTTUMEROOG: JAARLIJKSE BIJEENKOMST EN WERKBEZOEK MET WADLOPERS

maandag 4 april 2005

LEEUWARDEN - Op wo. 16 maart jl. is de jaarlijkse bijeenkomst met wadlopers, die in het kader van de Natuurbeschermingswet naar Rottumeroog kunnen lopen, in Noordpolderzijl gehouden. De bijeenkomst wordt door de deelnemende partijen (de betreffende wadlopers, het Ministerie van LNV, Staatsbosbeheer en de Stuurgroep Waddenprovincies) inmiddels als een goede gewoonte ervaren. Doel van een dergelijke bijeenkomst is om elkaar, als instanties en wadlopers, op de hoogte te houden van de ervaringen en actualiteiten voor wat betreft het wadlopen naar Rottumeroog. De opkomst was ook dit jaar erg goed te noemen.

Noordpolderzijl
Tijdens de bijeenkomst kwamen onderwerpen, zoals de beheersregeling Rottum, de begrenzing art. 17 gebieden, de wadloop-reddingsoefening Zuider Spruit en het op ma. 28 maart geplande werkbezoek aan Rottumeroog ter sprake. De avond werd afgerond met een bijzondere bijdrage door de heer M. Manders van de Rijksdienst voor Oudheidskundig Bodemonderzoek over de scheepswrakken in met name het oostelijke deel van de Waddenzee.

Op Rottumeroog
Op Tweede Paasdag, 28 maart is voor de tweede keer een werkbezoek aan Rottumeroog georganiseerd. Doel van het bezoek was om ter plaatse te kijken naar de routing voor wadlooptochten en de locatie voor het afhalen van groepen per schip. Het was een zeer geslaagde dag. Met de groep van 28 deelnemers is een 3,5 uur durende tocht gehouden die leidde naar en over Rottumeroog en de Zuiderduintjes. Daarmee gaan de wadlopers goed voorbereid het komende wadloopseizoen in.

Meer informatie over dit onderwerp zal worden gegeven in het in april te verschijnen Infobulletin Wadlopen (nr.18).

Bron: www.waddenprovincies.nl