W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 Eilander Balg op nieuwste Hydrografische kaart verdwenen

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

Eilander Balg op nieuwste Hydrografische kaart verdwenen


De Eilander Balg wordt op de Hydr. Kaart 2005 nog slechts in streepjeslijn aangegeven

woensdag 13 april 2005

GARMERWOLDE - Op de nieuwe Hydrografische Kaart Waddenzee Oostblad ed. 2005 staat op kaart 1812.4 de Eilanderbalg tussen Schiermonnikoog en Simonszand geheel met groene ondergrond weergegeven (zie afbeelding).
Vergissing? Navraag van Wadvaarder Els Knol bij de Hydrografische Dienst bracht aan het licht dat Rijkswaterstaat geen nieuwe gegevens over het gebied heeft verstrekt waardoor het oude dieptebeeld niet meer aansluit bij de betonningsgegevens van de geul. Daarom staat de fictieve geul nu als stippellijntje aangegeven langs de meest actuele betonningslijn.

Els Knol meent dat deze weergave op groene (groen betekent droogvallend) ondergrond zeer misleidend of zelfs gevaarlijk is, zeker voor degenen die minder bekend zijn in dit gebied. Helaas moet volgens haar geconstateerd worden dat door het huidige lodingbeleid van RWS de betrouwbaarheid van de Hydrografische waddenkaarten hard achteruit holt. Ze heeft de zaak onder de aandacht gebracht van de Stuurgroep Waddenprovincies. En Rijkswaterstaat een brief gezonden met de vraag wat de Dienst op korte termijn denkt te doen aan deze merkwaardige gegevens en wanneer de eerstvolgende loding is gepland in het betrokken gebied.

Bron: Els Knol-Licht en Rijkswaterstaat/RIKZ