W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 Uitspraak Raad van State komt wadlopers Richel en Rottumerplaat niet tegemoet

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

Uitspraak Raad van State komt wadlopers Richel en Rottumerplaat niet tegemoet


Minister Kees Veerman

donderdag 19 mei 2005

DEN HAAG - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan ongestoord bepalen of en welke delen van de Waddenzee hij gesloten verklaart. Wadlopers kunnen niets beginnen als de minister hun favoriete loopgebied in het staatsnatuurmonument afsluit. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

De hoogste bestuursrechtbank van Nederland bepaalde gisteren dat wadlopers geen recht van spreken hebben bij de aanwijzing van nieuwe gesloten gebieden in de Waddenzee. Aanleiding was een klacht van twee wadlopers, uit Utrecht en Ezinge.

De twee liepen al jaren in een gebied ten noorden van Groningen, totdat de minister besloot dit gebied gesloten te verklaren. Een bezwaar daartegen van de twee bij het ministerie zelf leverde hen niks op. Ook de Raad van State gaf de twee ongelijk: het feit dat ze jarenlang gebruik maakten van de Waddenzee om hun hobby uit te oefenen, maakt hen nog niet tot 'belanghebbenden' naar de letter van de wet.
Een geslotenverklaring houdt in dat iedereen, behalve 'daartoe gerechtigden' uit een bepaald gebied weg moeten blijven. 'Uit niets is gebleken dat appellanten (de wadlopers dus, red.) gerechtigd zijn zich te bevinden in of op het een water dat deel uitmaakt van de (...) gesloten gebieden in de Waddenzee', aldus de Raad van State.

Bron: Friesch Dagblad

Meer info: Uitspraak van de Raad van State 18-05-2005


Naschrift
De uitspraak betreft niet het toeristische wadlopen naar Ameland, Engelsmanplaat etc., maar individuele wadlooptochten naar de Richel en Rottumerplaat. De Richel is de laatste jaren langzaam maar zeker vrijwel helemaal gesloten verklaard voor betreding. Rottumerplaat is sinds jaar en dag verboden gebied. Volgens ons moet er nu en dan ruimte zijn om naar deze eilanden te lopen in een klein gezelschap. Zonder de zeehonden en de vogels te verstoren. De Raad van State meent echter dat we als 'hobbyisten' te onbetekenend zijn en op basis daarvan niet meer rechten hebben dan andere burgers.
Meer info over voorgeschiedenis klik hier.

Anders dan bovenstaand artikel uit het Friesch Dagblad doet vermoeden heeft de uitspraak geen betrekking op toeristische wadlooptochten naar Ameland etc. Hier zijn meer (economische) belangen in het spel. Mocht de minister al plannen hebben het wadlopen hier te verbieden (mij niet bekend) dan valt nog te bezien of de Raad van State in dit geval tot een zelfde uitspraak zou komen.
We overwegen tegen de uitspraak van de Raad van State in beroep te gaan bij het Europese Hof.

Lammert Kwant