W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 Wadloopcentrum Fryslân vrijgesproken van wadlopen bij te hoge waterstand

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

Wadloopcentrum Fryslân vrijgesproken van wadlopen bij te hoge waterstand


Rechtbank Leeuwarden van buiten

donderdag 17 november 2005

LEEUWARDEN - Het Wadloopcentrum Fryslân is door de kantonrechter te Leeuwarden vrijgesproken van een vermeend strafbaar feit, nl. het wadlopen met een groep deelnemers bij een te hoge waterstand.

Proces verbaal opgemaakt
In de namiddag van zaterdag 22 mei 2004 was proces verbaal opgemaakt tegen het Wadloopcentrum tijdens een wadlooptocht richting Engelsmanplaat. Een brigadier van de Waterpolitie had auto's zien staan op de parkeerplaats van het Wadloopcentrum te Nes Fr. En op de zeedijk in de verte wadlopers op het wad gezien. Contact met de Zeeverkeerspost Schiermonnikoog bracht aan het licht dat er werd gelopen bij een waterstand die 58 cm hoger lag dan de verwachte waterstand.
Afgesproken was dat het Wadloopcentrum nog nader zou worden gehoord. Dit is echter niet gebeurd. Groot was dan ook de verbazing dat men van de Officier van Justitie ruim een jaar na het vermeende vergrijp een schikkingsvoorstel kreeg aangeboden van € 150. Men heeft de zaak laten voorkomen.

Richtlijn en geen verbod
Op de zitting bestreed het Wadloopcentrum dat men de richtlijn had overtreden. De regelgeving schrijft voor (als richtlijn en niet als gebod of verbod) dat een wadlooptocht niet mag worden gelopen bij een verwachte verhoging van de waterstand van een halve meter of meer. De verwachte verhoging van de waterstand was te Harlingen die middag ca. 3 dm. Dat verwachtingen niet altijd uitkomen ligt voor de hand, maar op grond van feitelijke waarnemingen kan volgens het Wadloopcentrum niet worden geverbaliseerd. Overigens was de tocht onderweg wel sterk ingekort in verband met de lage temperatuur en de harde noordenwind.

Zowel de Officier van Justie als de rechter waren verbaasd dat de Wadlooporganisatie niet nader door de politie was gehoord. Als dit wel was gebeurd was een proces verbaal en de hele zitting misschien niet nodig geweest. De officier eiste vrijspraak wegens 'gebrek aan bewijs'. Ze had het idee dat wel de nodige zorgvuldigheid in acht was genomen. De rechter oordeelde conform.

Spijtig
Na afloop vonden de aanwezigen het spijtig dat de rechter geen uitspraak had gedaan over de hardheid van de regeling: is een richtlijn net zo dwingend als een gebod of verbod of laat men het uiteindelijk aan de deskundigheid van de wadloopgidsen over of er kan worden gelopen of niet?

De Stuurgroep Waddenprovincies werkt aan nieuwe regels voor het wadlopen bij hoge waterstanden, mist e.d. Deze moeten meer duidelijkheid geven over de grenzen: wanner wel lopen en wanneer niet? Dit geeft duidelijkheid naar zowel de wadloopgidsen als naar politie en justitie. Naar verwachting zullen deze regels voorjaar 2006 van kracht worden.