W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 OPVISSEN MOSSELS VAN WADLOOPROUTES ENGELSMANPLAAT EN PINKEGAT UITGESTELD

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

OPVISSEN MOSSELS VAN WADLOOPROUTES ENGELSMANPLAAT EN PINKEGAT UITGESTELD

dinsdag 20 december 2005

EZINGE - De geplande visserij op jonge mosselen in de week van 19 december 2005 op het wantij van Engelsmanplaat en van de platen bij het Pinkegat ten noorden van Wierum is voorlopig uitgesteld. De reden van uitstel is de storm van afgelopen weekend, waarbij een groot aantal mossels is verplaatst.
Het lag in de bedoeling enkele tientallen hectares jonge mosselen ('mosselzaad') op te vissen, die daar in de zomer van 2005 zijn komen te liggen. De mosselen zijn inmiddels ca. 1.5 cm. groot.

Jarenlang is het verboden geweest mosselen te vissen van de droogvallende platen in de Waddenzee. Minister Veerman van LNV meent echter dat er op dit moment genoeg mosselen liggen op de droogvallende platen en heeft de mosselvissers toestemming verleend. De mosselen worden naar kweekpercelen bij Terschelling en Vlieland vervoerd of naar Zeeland, om ze daar nog enkele jaren te laten groeien tot ze op de markt kunnen worden gebracht.
Officieel gaat het om een 'proef', waarbij gekeken wordt of jonge mosselbanken misschien sneller 'stabiel' worden wanneer er delen van worden weggevist.

Bodemberoering
Opmerkelijk is dat Vogelbescherming, Waddenvereniging en St. Wilde Kokkels geen bezwaar hebben gemaakt tegen deze 'proef'. Het gaat bij het vissen op jonge mosselen om bodemberoering. Eerder voerden deze organisaties een jarenlange en verbeten strijd tegen de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee, in verband met de volgens de organisaties grote schade die werd aangebracht met deze vorm van visserij aan de bodem van de Waddenzee. Met ingang van 2005 is deze vorm van visserij in de Waddenzee verboden. Nu zijn de organisaties na gesprekken met de mosselsector accoord gegaan met het opvissen van jonge mosselen.

St. Wilde Kokkels vermeldt summier op wildekokkels.nl dat er gesprekken zijn geweest met de mosselsector. De Waddenvereniging wijdt er geen woorden aan op waddenvereniging.nl. Wel staat in hun digitale nieuwsbrief (Waddenactueel no. 12, dec. 2005) dat 'door het dreigende tekort aan mosselen in de Waddenzee het wel eens een moeilijke winter voor de eidereenden in de Waddenzee zou kunnen worden. De aanwezige hoeveelheid mosselen die nodig is om de eidereenden de winter door te laten komen ligt ver beneden de kritieke grens'. Hoe dit te rijmen is met de stellingname mbt. de voorgenomen visserij op jonge mossels vermeldt Waddenactueel niet.

Uitdunnen
Volgens een woordvoerder van Wilde Kokkels had men de keuze tussen het geheel wegvissen van 400 hectare jong mosselzaad of 78 hectare experimenteel 'uitdunnen'. Alterra heeft vervolgens een 'passende beoordeling' uitgevoerd waarin staat dat 400 hectare uitdunningsvisserij geen significante gevolgen heeft. 'We hebben het na uitgebreide gesprekken met de sector tot 78 hectare weten te beperken (ook onder Simonszand). Onze inschatting was dat bezwaar maken bij de Raad van State geen kans maakt'.

Wanneer de visserij alsnog gaat plaatsvinden is niet bekend. Voordat de 'proef' kan plaatsvinden moet opnieuw de uitgangssituatie in kaart worden gebracht.

Lammert Kwant