W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 VEILIGHEIDSPROTOCOL IN DE PERS

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

VEILIGHEIDSPROTOCOL IN DE PERS

PERSBERICHT PROVINCIE FRYSLÂN

Wadlopers kennen vanaf vandaag aanbevelingen om de veiligheid tijdens het wadlopen te optimaliseren.

In Lauwersoog neemt de Friese gedeputeerde Piet Bijman het 'Veiligheidsprotocol calamiteiten met wadlopers' in ontvangst van Gerrit Miedema van het Kustwachtcentrum. Het veiligheidsdocument is bedoeld voor gidsen die met groepen het wad optrekken en moet ertoe leiden dat gidsen en hulp- en reddingsdiensten nog beter weten wat ze van elkaar mogen verwachten in geval van een calamiteit. Het veiligheidsprotocol is een van de uitkomsten van een in september 2004 georganiseerde reddingsoefening.

Reddingsoefening op Amelander Wad
De reddingsoefening, die werd gehouden onder de naam Zuider Spruit, was een initiatief van de Stuurgroep Waddenprovincies. Tijdens de oefening zijn geen regelrechte misstanden geconstateerd. Wel kunnen bepaalde procedures nog verder worden geuniformeerd of verbeterd. De waddenprovincies en vertegenwoordigers van de wadloopsector en hulp- en reddingsdiensten werkten vervolgens samen aan een serie aanbevelingen in de werkgroep Zuider Spruit. Een van die aanbevelingen is een veiligheidsprotocol voor gidsen van groepen wadlopers. Gerrit Miedema biedt de aanbevelingen namens de werkgroep aan de wadlooporganisaties, de hulp- en reddingsdiensten en de waddenprovincies aan. Met de aanbevelingen moeten zowel de wadlooporganisaties als de hulp- en reddingsdiensten als de waddenprovincies aan de slag in hun opleidingen, oefenprogramma's en regelgeving.

Handvat
Het veiligheidsprotocol moet gidsen een handvat bieden om adequaat te handelen tijdens eventuele calamiteiten. Zo schrijft het protocol voor om het aantal lopers in een groep vooraf te tellen, om deelnemers te informeren over de rol en de herkenbaarheid van de gidsen en om te communiceren via een bepaald marifoonkanaal. Het protocol geeft ook aanwijzingen over aan wie melding gemaakt moet worden van eventuele problemen en hoe er met de groep lopers omgegaan moet worden in geval van een calamiteit. In de praktijk werden deze aanbevelingen vaak al wel gehanteerd, maar door het veiligheidsprotocol is deze praktijk voor alle betrokkenen helder omschreven. Een verkorte en daarmee handzame versie van het protocol is uitgevoerd in geplastificeerd zakformaat en wordt verspreid onder wadlooporganisaties en individuele gidsen.

Een belangrijke aanbeveling was ook om de veiligheid op het Wad elk jaar te toetsen. Het ene jaar gebeurt dat in de vorm van een zogenaamde 'table top exercise', ofwel een droogoefening en het andere jaar met een 'life'oefening. In 2006 wordt begonnen met een droogoefening, in 2007 volgt een life-oefening.


'REGELS BIJ WADLOOPRAMP'

LAUWERSOOG - Hulpdiensten en wadloopgidsen weten vanaf vandaag precies wat ze moeten doen als zich een rampsituatie op het wad voordoet. In Lauwersoog werd vanmiddag het Veiligheidsprotocol voor Wadlopers gepresenteerd aan gedeputeerde Bijman. Een dergelijk protocol bestond nog niet. Van het protocol is een samenvatting in vestzakformaat gemaakt; het is de bedoeling dat iedere gids die in zijn persoonlijke standaarduitrusting meeneemt als hij het wad op gaat. In het draaiboek staat vooral beschreven hoe de communicatie verloopt. Daar bleek het in het verleden soms aan te schorten. Het vanmiddag gepresenteerde protocol is et resultaat van acht jaar oefenen en evalueren.

Laten uitkristalliseren
Hoofd afdeling operaties van het Kustwachtcentrum in Den Helder G. Miedema zegt dat dit protocol geen definitieve versie is. 'Dit is slechts een eerste stap. Het is nog niet uitgekristalliseerd. Dit protocol is dan ook een ‘levend’ document, waar voortdurend aan geschaafd en verbeterd moet worden.’
Hij riep gedeputeerde Bijman, die het eerste exemplaar van het veiligheidsprotocol in ontvangst nam, als vertegenwoordiger van de Waddenprovincies op om vaker oefeningen te organiseren. 'We moeten streven naar perfectie, de hiaten dichten. Ik wil niet suggereren dat het wadlopen onveilig is: per jaar gaan er 80.000 mensen het wad op, waarvan er 20.000 een oversteek maken. Grootscheepse noodsituaties hebben zich in mijn tijd bij het Kustwachtcentrum nog nooit voorgedaan, maar wel individuele gevallen van mensen die bijvoorbeeld door de kou bevangen werden. Je bent toch overgeleverd aan de elementen.’

Vals alarm
In 1997 rees het verlangen onder de hulpdiensten om vast te leggen wat te doen bij calamiteiten, toen een melding van een noodsituatie op het wad uiteindelijk vals alarm bleek te zijn. 'Bij de evaluatie kwam toen aan het licht dat er gebrek aan communicatie was geweest, waardoor verificatie van de melding niet mogelijk was’, aldus Miedema. Het Kustwachtcentrum is een van de organisaties die het Veiligheidsprotocol voor Wadlopers heeft vastgesteld.
Miedema vertelt dat er sindsdien een aantal ‘table top -oefeningen’ zijn gehouden, droge oefeningen op papier, en een paar grote live oefeningen. In 2000 was er een bij Peasens, en vorig jaar september ten zuiden van Ameland. 'Bij die oefeningen bleek dat het noodzakelijk is om een uniforme communicatie voor alle betrokken instanties vast te stellen.’ En dat zijn er nogal wat. Allereerst de diverse wadloopclubs als De Fryske Waadrinners, de Stichting Wadloopcentrum Fryslân enz. Verder de Unit Waddenzee van de politie, de KNRM, het Kustwachtcentrum - dat de landelijke coördinatie heeft bij maritieme reddingsoperaties - en nog meer instanties. Die lopen elkaar niet voor de voeten. Miedema: 'Als samenwerkende hulpdiensten weten we onze rol en plaats. Er zijn geen competentiegeschillen over wie de langste of de dikste heeft. Die samenwerking is goed.’

Bron: Friesch Dagblad


'WADLOPERS DIENEN ZICH VERPLICHT TE MELDEN'

LAUWERSOOG - Wadlopers worden verplicht zich te melden bij de Centrale Meldpost Waddenzee (CMW) om in de toekomst ongevallen te voorkomen. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat de bestrijding van calamiteiten bij wadlopen ontoereikend is.

De Stuurgroep Waddenprovincies heeft daarom een veiligheidsprotocol opgesteld, dat dinsdag in Lauwersoog is gepresenteerd. Jaarlijks gaan 80.000 mensen wadlopen, van wie 20.000 de Waddenzee oversteken.

'Zij dienen zich te melden' (1)
Via de marifoon moeten gidsen die de groepen wadlopers begeleiden, zich voortaan bij de CMW melden. Zo kunnen hulpdiensten bij calamiteiten snel ingrijpen. Ook moeten de gidsen vertellen met hoeveel deelnemers ze de Waddenzee opgaan.

Voorheen ontbrak een centraal meldpunt voor wadlopers. Daardoor was het voor hulpverleningsdiensten vaak moeilijk om wadlopers die in de problemen, zaten te helpen.

Bron: TV Noord Tekst


MELDINGSPLICHT VOOR WADLOPERS

'Zij dienen zich te melden' (2)
LAUWERSOOG - Wadlopers worden verplicht om zich te melden bij de Centrale Meldpost Waddenzee (CMW) om ongelukken te voorkomen. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat de bestrijding van calamiteiten bij wadlopen ontoereikend is. De stuurgroep Waddenprovincies heeft daarom een veiligheidsprotocol opgesteld, dat gisteren in Lauwersoog werd gepresenteerd.

Jaarlijks gaan 80.000 mensen wadlopen, van wie 20.000 de Waddenzee oversteken. Via de marifoon moeten gidsen die de groepen begeleiden, zich voortaan bij de CMW melden. Zo kunnen hulpdiensten bij calamiteiten snel ingrijpen. Ook moeten de gidsen vertellen met hoeveel deelnemers ze de Waddenzee opgaan (ANP).

Bron: Dagblad van het Noorden