Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

Wadloopverbod op zandplaat nabij haven Vlieland


In paars het stuk wad dat dreigt weg te zakken

woensdag 16 mei 2007

VLIELAND - Vanaf 17 mei geldt een droogval-, anker- en en wadloopverbod voor een stukje wad ten zuiden van het dorp Oost-Vlieland. Een zandplaat 50 meter uit de kust dreigt over een lengte van 300 meter te verzakken en in de Vliesloot te verdwijnen. De Vliesloot maakt hier een vrij scherpe bocht en de buitenbocht is steil.
De kans op verzakking is a.s. vrijdag 18 mei een stuk groter dan anders omdat het dan extra laag water is. De steile wand van de zandplaat kan dan in de 15 meter diepe vaargeul storten. In het ergste geval verschuift ook een deel van de dijk.

Rijkswaterstaat stelt bij monde van Kees Tilma dat de kans op verzakking 'zeer, zeer klein is. Minder dan 1% op jaarbasis. Maar we willen geen enkel risico lopen.' Rijkswaterstaat heeft inmiddels een herstelplan gereed. De uitvoering begint zo snel mogelijk en moet in elk geval voor het nieuwe stormseizoen begint klaar zijn.

Zandplaat fixeren
Het is de bedoeling om de zandplaat te 'fixeren', aldus Tilma. De steile wand wordt afgevlakt met grof zand en grind. Er is tussen de 200.000 en 300.000 kubieke meter grof zand en grind nodig. Dan is er nog eens 100.000 ton zwaar stortsteen nodig om de boel op zijn plek te houden. De reparatie kost miljoenen. Vlielanders die aan de dijk wonen zijn deze week ingelicht. Volgende week is er voor alle eilanders een informatieavond.

De problemen met de instabiele zandplaat komen niet als een verrassing voor Rijkswaterstaat. Bij de periodieke inspectie in 2005 werd het probleem gesignaleerd. Er is toen vervolgstudie verricht en is er een herstelplan opgesteld dan nu wordt uitgevoerd. In verband met de veiligheid is er een noodprocedure van kracht die Rijkswaterstaat in staat stelt om zonder vergunningen direct met de reparatie te beginnen.

Bron: Leeuwarder Courant