W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2007 - 2012 Veranderingen in de Bocht van Watum bij Delfzijl 1959 - 2009

Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

Veranderingen in de Bocht van Watum bij Delfzijl 1959 - 2009

maandag 7 maart 2011

EZINGE - Op onderstaande kaarten is te zien dat de Bocht van Watum bij Delfzijl sinds 1959 veel minder diep is geworden. Bij Delfzijl is de geul helemaal verdwenen. De zandplaten Hond en Paap zijn nu met het vasteland verbonden en rond laagwater lopend bereikbaar. Ook verder naar het noorden is de Bocht van Watum minder breed en minder diep geworden.

Intensief baggeren
Oorzaak van de verzanding van de Bocht van Watum is misschien het intensieve baggeren in de oostelijker gelegen Eems / Oostfriese Gaatje. Deze geul loopt parallel aan de Bocht van Watum. Daarmee wordt er ruimte gemaakt voor het vloedwater en ebwater. Het water kan gemakkelijk door de brede en diepe Oostfriese Gaatje stromen en ondervindt daar minder weerstand dan in de nauwe Bocht van Watum. Als in een geul op het wad of in de riviermonding de stroming vermindert, verzandt de geul.

Heilige Roomse Rijk
Ooit was de Bocht van Watum de diepste geul in het estuarium van de Eems. Het werd vastgesteld als de grens tussen het Heilige Roomse Rijk en de afscheidende Republiek der Nederlanden bij de vrede van Westfalen in 1648. Ook al voor 1648 was het de grens tussen Ostfriesland en de Ommelanden (info Heiko Oterdoom).
Tegenwoordig staat de grens tussen Nederland en Duitsland niet vast. Volgens Duitsland loopt de landsgrens door de Bocht van Watum, volgens Nederland in het midden van de hoofdgeul, het Oostfriese Gaatje.

Verandering in diepte in Bocht van Watum 1959 - 2009


1959


1986


1991


1996


2002


2005


2009
Bron: Hydrografische Kaart