Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

SAR VOORTAAN BINNEN 20 MINUTEN IN DE LUCHT

vrijdag 11 april 2008

BALLUM - De bemanning van de SAR-helikopters zijn voortaan altijd binnen twintig minuten bij hun machine. De inzet voor patiëntenvervoer in het Waddengebied en bij rampen en zware ongevallen verbetert daarmee. Tot nu toe gold dit alleen voor werktijd, maandag t/m vrijdag van 08.00- 17.00 uur. Daarbuiten was de norm 60 minuten.

Financiering SAR verbetert
Dat werd bekend tijdens het tweedaags bezoek van een aantal Kamerleden aan Ameland en Texel. De SAR helikopter kan voor snelle assistentie uitrukken als er bijvoorbeeld een ongeluk gebeurt op een van de eilanden.
Maar nu is het zo dat de helikopter niet altijd beschikbaar is omdat er niet genoeg geld opzij wordt gelegd voor de vluchten, en soms duurt het bovendien wel een uur voordat de helikopter in de lucht is. Burgemeester De Hoop van Ameland is dan ook blij dat dat verandert. 'De inzetbaarheid van de helikopter is van groot belang voor de eilanders. Het geeft een gevoel van veiligheid als je weet dat er snel hulp aanwezig kan zijn als het nodig is.’
De financiering van de helikopter wordt straks door meerdere partijen gedragen. Het ministerie van Defensie blijft betalen voor de helikopter maar ook het ministerie van VWS draagt geld bij. Volgens Kamerlid Lutz Jacobi van de PvdA worden de afspraken rondom de helikopter voor een mei vastgelegd in een soort convenant.

Of de heli's standplaats Leeuwarden houden is nog niet bekend. Eerder wilde Defensie ze verplaatsen naar Den Helder. Commissaris van de Koningin Ed Nijpels was hierover erg boos, afgelopen zomer. Nu de inzetbaarheid gewaarborgd is en de dienstverlening verbetert, maakt de standplaats niet meer uit, zegt Nijpels.

Bron:Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad