W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2007 - 2012 GEMEENTE EEMSMOND BETAALT KOSTEN WADLOPERS

Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

GEMEENTE EEMSMOND BETAALT KOSTEN WADLOPERS

donderdag 19 maart 2009

NOORDPOLDERZI;JL - De gemeente Eemsmond is bereid de extra kosten die het Wadloopcentrum Pieterburen heeft moeten maken vanwege de onbereikbaarheid van de haven van Noordpolderzijl te vergoeden. Het gaat om een bedrag van € 5344.

Het bestuur van Stichting Wadloopcentrum Pieterburen stelt dat door het dichtslibben van de vaargeul het schip MS Boschwad, eigendom van de stichting, voor een ligplaats moest uitwijken naar Lauwersoog. De ligkosten in deze haven vielen € 1900 hoger uit dan de ligplaats in Noordpolderzijl. Het schip wordt gebruikt voor het vervoer van deelnemers aan de wadlooptochten. Vorig jaar zijn er zes tochten georganiseerd naar Rottumeroog. De extra reisduur die was gemoeid met het heen- en terugvaren van Simonszand naar Lauwersoog bedroeg in totaal 14 uur. De extra kosten aan gasolie liepen daardoor op naar € 1064. Tenslotte moesten de deelnemers die vanaf de dijk bij Pieterburen naar Rottumeroog liepen en in Lauwersoog weer aan land kwamen, met een bus naar Pieterburen worden vervoerd. Omgekeerd moesten de deelnemers die vanaf Simonszand in Pieterburen terugkwamen per bus naar hun auto's in Lauwersoog worden vervoerd. De extra kosten hiervan bedroegen € 2300.
De gemeente Eemsmond is bereid deze tegemoetkoming te betalen. De vaargeul wordt momenteel uitgebaggerd. Vorig jaar is er te laat een vergunning aangevraagd zodat de haven het hele seizoen onbereikbaar was.

Eerder ontving de wadlooporganisatie Stichting Uithuizer Wad voor de extra kosten die in 2008 moesten worden gemaakt in verband met de onbereikbaarheid per boot van Noordpolderzijl van de gemeente € 2500.

Bron gegevens: Ommelander Courant