Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

'OEFENING REDDING WADLOPERS MEER DAN LEERZAAM'

zaterdag 13 juni 2009

LAUWERSOOG - Hulpverleningsdiensten uit de provincies Fryslân, Noord-Holland en Groningen hebben zaterdagochtend 13 juni 2009 in opdracht van de provincie Fryslân een oefening gehouden tussen Schiermonnikoog en Lauwersoog. Wadlopers die onwel waren, werden met een SAR-helikopter en met reddingsboten naar Lauwersoog gebracht. Aan de oefening deden de provincie Fryslân, Hulpverleningsdienst Groningen, gemeente De Marne, het Kustwachtcentrum, KLPD – Waterpolitie, Offshore SAR-helikopter NOGEPA, Wadloopvereniging Dijkstra en de KNRM mee.

Nuttige oefening
"Het was een bijzonder nuttige oefening’, zo vertelt Tjerk Elzinga, projectleider van deze oefening en commandant van de brandweer van de gemeente De Marne. "Een redding als deze begint op het water en eindigt op het land. Het was voor ons belangrijk om te kijken hoe goed de organisaties die actief zijn op het water en de ‘landorganisaties’ elkaar voldoende snel kunnen vinden. Dat is goed gelukt, maar ook nu zijn er weer verbeterpunten, daar oefen je voor".

Leermomenten
Thomas Faber, operationeel leider van de oefening en brandweercommandant bij de Hulpverleningsdienst Groningen, legt uit wat de leermomenten zijn. "Wat we geleerd hebben vandaag is dat je als hulpverlener actief informatie moet brengen en halen. Niet altijd wachten op informatie, maar ook vragen stellen. En aan de andere kant is het van belang dat je zelf ook ongevraagd informatie levert aan anderen".

"Het belangrijkste oefendoel was om elkaar via de juiste kanalen te bereiken en voortdurend te informeren", zegt Jan Regeling, voorlichter van de Kustwacht. ‘Daarnaast merk je dat het goed is dat de verschillende organisaties ook elkaar ontmoeten en samenwerken. De sfeer was goed, iedereen ging er voor, de saamhorigheid was groot. Dat is ook bij een echte redding belangrijk".

Veiligheid
De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het afgeven van wadloopvergunningen. Waldina Hulshoff van de provincie Fryslân en lid van de stuurgroep voor deze oefening: "Wij vinden het belangrijk dat de ca. 80.000 mensen die jaarlijks wadlopen dat ook op een veilige manier kunnen doen. Daarom is dit oefenen zo belangrijk. De gidsen en de hulpverleners moeten elkaar goed kunnen vinden, juist op een moment dat het echt nodig is. Waar doe je een melding? Hoe gaat het met het doorschakelen van zo’n melding naar de hulpverleningsdiensten die in actie moeten komen? En hoe hou je elkaar op de hoogte tijdens de redding? Dat zijn de belangrijke zaken. Vandaag hebben we daar in de praktijk ervaring mee op kunnen doen. Aan de hand van de evaluatie gaan we kijken welke zaken we kunnen oppakken en verbeteren".

Rampenbestrijding
De overheden in het Waddengebied hebben afspraken gemaakt over een gecoördineerde aanpak van rampenbestrijding, ook als die te maken hebben met wadlopen. Deze afspraken staan in het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee (CRW). Het CRW schrijft voor wat er moet gebeuren wanneer er een ramp op de Waddenzee is. Thomas Faber: "Bij een grote ramp of zwaar ongeval is coördinatie van de rampenbestrijding van groot belang. Juist als het gaat om de Waddenzee vraagt de aanpak van rampenbestrijding extra aandacht. In de eerste plaats omdat de Waddenzee een groot open en aaneengesloten watergebied is met scheepvaartverkeer, gaswinning, recreatie en visserij. De hulpverlening stelt daardoor specifieke eisen en middelen. Bovendien zijn vaak veel verschillende instanties bij de rampenbestrijding betrokken. Dit vereist een goede samenwerking en afstemming. Daar komt nog bij dat de Waddenzee zich uitstrekt over verschillende gemeenten en provincies. Een ramp op het water beperkt zich zelden tot één gemeente. Ook op bestuurlijk niveau moet in zo’n geval duidelijk zijn wie, wanneer en voor wat verantwoordelijk is.

Bron: www.radionof.nl


GROTE REDDINGSOEFENING WADLOPERS OP WAD BIJ LAUWERSOOG

LAUWERSOOG - Op het wad bij Lauwersoog is zaterdagmorgen een grote reddingsoefening van wadlopers gehouden. Alle hulpverleningsdiensten deden mee. Er is flink gesjouwd met brancards. De reddingsboot voer uit, de politie, brandweer en ambulance schoten te hulp en een grote helikopter takelde twee gewonden van het slik.

Wadlopers die met Dijkstra's Wadlooptochten uit Pieterburen naar Schiermonnikoog wilden werden onderweg ernstig ziek. De gidsen van Dijkstra verleenden eerste hulp en riepen de steun in van de hulpdiensten die met groot materieel uitrukten.

Bron: Dagblad vh Noorden