W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2007 - 2012 ANDERE VERDELING WADLOOPTOCHTEN NAAR ROTTUMEROOG

Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

ANDERE VERDELING WADLOOPTOCHTEN NAAR ROTTUMEROOG

donderdag 10 februari 2011

GRONINGEN - De wadlooporganisaties en de provincie Groningen zijn in overleg tot een nieuwe verdeling gekomen van het aantal wadlooptochten dat jaarlijks mag worden georganiseerd naar Rottumeroog.
In dit natuurbeschermingsgebied mogen niet onbeperkt wadlooptochten worden gemaakt. Het totaal aantal tochten voor grotere groepen is een aantal jaren geleden op 43 tochten vastgesteld.

De verdeling daarvan is vanaf 2011:
- St. Wadloopcentrum Pierburen 22 x
- St. Uithuizer Wad 11 x
- Veren. Vrije Wadlopers 5 x
- Wadloopcentrum Fryslân 3 x
- Groninger Wadloopvereniging Arenicola 2 x.

Deze verdeling wordt opgenomen in de nieuwe beheerreling voor Rottumeroog. Deze is geldig tot 2016.

De groepen bestaan uit max. 125 deelnemers. De praktijk heeft uitgewezen dat het aantal deelnemers meestal veel lager ligt.

Voor individuele wadloopgidsen zijn er nu en dan ook mogelijkheden met kleine groepen naar Rottumeroog te lopen. De preciese verdeling van de 15 tochten is nog niet bekend.

De provincie Groningen had onder meer Staatsbosbeheer, Waddenvereniging en gemeente Eemsmond om advies gevraagd.
Tot verbazing van alle betrokken wadlooporganisaties en individuele wadlopers is deze keer ook de Zeehondencrèche om advies gevraagd.

Meer info, zie Beleid wadlooptochten Rottumeroog 2011 - 2016.