W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2007 - 2012 IJsvorming en dooi op wad bij Noordpolderzijl - februari 2012

Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

IJsvorming en dooi op wad bij Noordpolderzijl - februari 2012

dinsdag 31 januari 2012, laatste update en slot 1 maart 2012

NOORDPOLDERZIJL - Hoewel het op 31 januari jl. nog maar 2 nachten gevroren had, lag er al behoorlijk veel ijs op het wad bij Noordpolderzijl Gn. Dit bleek tijdens een wadloopverkenning, fig. 1 - 8.

De hogere platen van het wad waren tgv. de oostenwind tijdens de laatste hoogwaters niet overstroomd geweest, de bodem was hard bevroren, fig. 9 en 10.
Op de lager gelegen delen van het wad lag glad ijs met aan de randen van de geulen schotsen gekruid ijs.

Tijdens hoogwater in de namiddag van 1 febr. was de hoogwaterstand als gevolg van oostenwind en hoge luchtdruk ongeveer een meter beneden gemiddeld hoogwater. Er kon een flinke wadlooptocht worden gemaakt over stijfbevroren wadplaten. 3 km ten noorden van de dijk werd het water bereikt.

Toeristische ijswadlooptochten
Van 4 t/m 13 febr. werden diverse toeristische ijswadlooptochten gemaakt bij Noordpolderzijl en op het Pieterburen Wad. Over uitgestrekte ijsvelden, plaatselijk spekglad, fig. 11 - 16.
Sommige geulen waren vrijwel ijsvrij, fig. 17.

Diverse toeristen waagden zich in de weekenden op eigen gelegenheid op het wad. Op schoenen, met kleine kinderen, velen had geen idee van het tijdstip van laagwater of van de ligging van met ijs bedekte geulen, niet erg veilig allemaal, fig. 18 - 19.

Door wadloopgidsen werden oversteken gemaakt naar o.a. Ameland en Schiermonnikoog. De tocht naar Schiermonnikoog kon op zondag 12 febr. vrijwel geheel over het ijs worden gelopen. Er waren maar weinig open plekken en de wadlopers zakten nergens door het ijs. Uiteraard werd de tocht in de uren rond laagwater gemaakt en over het wantij.

Dooi
Op 13 febr. viel de dooi in. Een dag later was het ijs gebroken, fig. 20 - 23.

Harde NW-wind op 15 febr. met hoog water bracht ijsschotsen op de kwelder en op de kade, fig. 24 - 27.
Het schuivende ijs laat sporen achter op de bodem van wadplaten, fig. 28.
De koude periode leidde tot sterfte onder kokkels (fig. 29) en vogels.
Kruiend ijs leidt tot schade aan de rijsdammen, fig. 30.

Lammert Kwant


1. Dichtgevroren haven van Noordpolderzijl, 31 januari 2012


2. Vaarwater Noordpolderzijl 31 januari 2012


3. Wadpriel Noordpolderzijl 31 januari 2012


4. Oever Vaarwater Noordpolderzijl met ton VN 5, 31 januari 2012


5. IJsschots op oever Vaarwater Noordpolderzijl. Op de voorgrond een dun laagje ijs op de bodem. 31 januari 2012


6. Oever Vaarwater Noordpolderzijl met ton VN 1, 31 januari 2012


7. Vaarwater Noordpolderzijl, 31 januari 2012


8. Vaarwater Noordpolderzijl, 1 febr. 2012


9. Bevroren bodem, voormalige landaanwinningswerken, 31 januari 2012


10. Bevroren wadbodem, 1 febr. 2012


11. Toeristische ijswadlooptocht, 4 febr. 2012


12. Toeristische ijswadlooptocht, 4 febr. 2012


13. Bij weinig wind en bittere kou bevroren vloedwater, 5 febr. 2012


14. IJskristallen, 5 febr. 2012


15. Zuid Oost Lauwers, 11 febr. 2012
Foto Henk Schildhuis


16. Raadselachtige vormen bij de stroomgeleidingsdam, 11 febr. 2012
Foto Henk Schildhuis


17. Gestrande ijsschots, Zuid Oost Lauwers noord van Noordpolderzijl, 9 febr. 2012
Foto Jan Overduin


18. Toeristen op het wad bij Noordpolderzijl, 5 febr. 2012


19. Stroomgeleidingsdam naast Vaarwater Noordpolderzijl, 7 febr. 2012


20. Gestuwd ijs tegen stroomgeleidingsdam na westenwind , 14 febr. 2012
Foto Jan Schoonveld


21. Gestuwd ijs tegen stroomgeleidingsdam na westenwind , 14 febr. 2012
Foto Jan Schoonveld


22. Dooi in Vaarwater Noordpolderzijl bij hoogwater, 14 febr. 2012


23. Dooi in haven Noordpolderzijl bij hoogwater, 14 febr. 2012


24. Schotsen op de kade na harde NW-wind, 16 febr. 2012


25. Haven Noordpolderzijl, 16 febr. 2012


26. Smeltend ijs op de kwelder, 16 febr. 2012


27. Smeltend ijs op het wad, 16 febr. 2012


28. Sleepsporen van ijs, 16 febr. 2012


29. Kokkels in ijsschots, 16 febr. 2012


30. Schade aan rijsdam tgv. kruiend ijs, 16 febr. 2012

Foto's Lammert Kwant, Henk Schildhuis, Jan Schoonveld, Jan Overduin

31. Video van Adriana Faber, ijswadlooptocht 4 febr. 2012: