W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2007 - 2012 Wadloopverordening aangepast

Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

Wadloopverordening aangepast

vrijdag 26 november 2010

LEEUWARDEN - Op 21 sept. jl. is de Wadloopverordening aangepast als gevolg van de invoering van de Dienstenwet.

In de Wadloopverordening is de regelgeving vastgelegd met betrekking tot wadlopen. Bij de in het kader van deze verordening uitgegeven vergunningen en ontheffingen staat de veiligheid van gidsen en deelnemers aan een tocht voorop. Aan de vergunning- cq. ontheffinghouder worden eisen gesteld ten aanzien van de kennis van en de ervaring met het wadlopen. Daarnaast worden in de aan de vergunning verbonden voorschriften eisen gesteld voor o.a. de communicatie- en veiligheidsmaterialen die meegevoerd moeten worden.

In de praktijk van het wadlopen verandert er na de recente wijziging niets. Vergunningen worden voor 3 jaar verstrekt. Alleen kunnen vergunningen of ontheffingen alleen nog tussen 1 en 31 december worden aangevraagd. De termijn waarbinnen een beslissing wordt genomen is 19 weken. Verder zijn enkele foutjes uit de oude verordening verbeterd en is de tekst hier en daar veranderd.

De provincie Friesland is kordaat geweest. De aanpassing van de Wadloopverordening is geen onderwerp van overleg geweest met wadlooporganisaties of individuele wadlopers. Ook is de Wadloop Advies Commissie niet om advies gevraagd.

Op termijn intrekking van Wadloopverordening ?
Overigens willen de provincies wel van de Wadloopverordening af. Door de invoering van de Wet Veiligheidsregio's is veiligheid geen provinciale taak meer, maar een taak van samenwerkende gemeentes. Wat dit voor gevolgen heeft voor de Wadloopverordening is onbekend en wordt het komende jaar onderwerp van overleg.
Zie de info over veiligheidsregio's.

Lammert Kwant