W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2013 - 2018 Simonszand: Doorbraak een feit

Nieuwsarchief Wadlopen 2013 - 2018

Simonszand: Doorbraak een feit

zaterdag 14 januari 2012, update 12 maart 2013


Fig. 1. Doorvaart van de Boschwad ten zuiden van Simonszand, 14 januari 2012.
De Google Earth image is van januari 2005

Het wad ten zuiden van Simonszand is doorgebroken. Er is een verbinding ontstaan tussen de Eilander Balg aan de westzijde van Simonszand en Spruit aan de oostzijde. Op 14 januari 2012 jl. is het ms. Boschwad door de nieuwe geul gevaren, zie fig. 1.

MS Boschwad vaart bij laagwater door de nieuwe geul
De Boschwad is omstreeks 10.00 uur van oost naar west van de ton SP 13 in de Spruit naar de ton EB 28 in de Eilander Balg door de nieuwe geul gevaren bij opkomend tij. Het water in Lauwersoog stond toen volgens de schipper op - 20 cm NAP. De vloedstroom was van de Eilander Balg naar de Spruit gericht.

De Boschwad is opnieuw door de geul gevaren omstreeks 10.35 uur, toen van west naar oost. Het water in Lauwersoog stond toen op ca. + 15 cm NAP.

De bodem werd beide keren niet geraakt. De Boschwad steekt ca. 1.10 m diep, dat betekent dat de bodem van de nieuwe geul op dit moment op tenminste - 140 cm NAP ligt, dat is iets beneden GLW. Half september 2011 lag de bodem hier nog op het nivo van gemiddeld hoogwater.

Naar verwachting zal de geul snel breder en dieper worden. En is het wadlopen naar Simonszand (de hele oversteek) binnenkort verleden tijd. Fig. 3 en 4.

Update 3 maart 2012
De Boschwad is in laatste weekend van februari opnieuw door de nieuwe geul gevaren. Bij een waterstand van -90 cm NAP te Lauwersoog werd de bodem niet geraakt. Op 14 januari was dat bij -20 cm NAP, mogelijk is de geul in 6 weken tijd 7 dm dieper geworden. Op de oever van de nieuwe geul lagen zeehonden !

Overigens bleek Simonszand vlakker te zijn geworden. Bij + 120 cm NAP waterstand te Lauwersoog (gemiddeld hoogwater te Lauwersoog = + 101 cm NAP) lag er nog maar een klein stukje van Simonszand droog. Bij + 130 cm stond heel Simonszand + het Rif er onder. Enkele jaren geleden was dit bij + 170 cm NAP.

Update 12 maart 2012
Op 10 maart jl. is de Boschwad met een groep van ca. 30 deskundigen naar Simonszand geweest. Daarbij werd door wadlopers de nieuwe geul verkend. De geul was ca. 200 meter breed. Bij vrijwel stilstaand water en een waterstand van -156 cm NAP te Lauwersoog (gemiddeld laagwater min 27 cm) lukte het niet te geul lopend te passeren. Zie fig. 5 en 6.

Update 10 juli 2012
Op 4 juli jl. ben ik rond laagwater langs de waterlijn gelopen aan de zuidkant van Simonszand, zie de gele lijn in fig. 2. De eerst min of meer west-oost verlopende doorbraakgeul ligt nu NW-ZO in de lijn van Eilander Balg en Spruit. De zuidkant van Simonszand wordt snel smal.

Verzandt de geul ten oosten van Simonszand in de toekomst ? Op 4 juli jl. was het er volgens het echolood van ms. Noordster nog 10 meter diep en liep naar mijn schatting 50 % van het water uit de Spruit ten oosten van Simonszand langs en 50 % door de doorbraakgeul naar de Eilander Balg.


Fig. 2. De situtatie op 4 juli 2012 aan de zuidzijde van Simonszand.
De gele lijn geeft de rand van Simonszand weer.

Waarneming Lammert Kwant

Update 12 maart 2013


Situatie aug. 2012

Dagblad Trouw
publiceerde in januari 2012 enkele artikelen over de veranderingen bij Simonszand en de mogelijke gevolgen hiervan voor Rottumerplaat en Rottumeroog.

Hongerige zee snijdt eilandje Simonszand doormidden

Ondergang van Simonszand geeft Rottum toekomstFig. 3. De nieuwe geul bij Simonszand naar het oosten gezien. Op de achtergrond ms. Boschwad.
14 januari 2012.

Foto Yvonne Nijlunsing

Fig. 4. Noordoever van de nieuwe geul bij Simonszand. 14 januari 2012.
Foto Yvonne Nijlunsing

Fig. 5. Oever van de nieuwe geul bij Simonszand. 10 maart 2012.
Foto Henk Schildhuis

Fig. 6. Oever van de nieuwe geul bij Simonszand. 10 maart 2012.
Er zijn geen sporen van het voormalige eiland Bosch gevonden

Foto Henk Schildhuis

Hoe het allemaal in zijn werk is gegaan de laatste jaren ...

Lammert Kwant