W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 4. History Historische Wadlooptochten Het geheimzinnige platform in het Blindes Randzelgat op het Borkumer Wad 1978 - 2015

Historische Zaken en Wadlooptochten

Het geheimzinnige platform in het Blindes Randzelgat op het Borkumer Wad 1978 - 2015

donderdag 4 maart 2021

Door Redactie
met medewerking van Heiko Oterdoom

Wadlopers onderweg naar of van Borkum en Lütje Hörn en opvarenden van schepen zagen op het Borkumer Wad tussen 1978 en 2015 een enigszins geheimzinnig object staan. Het zag er vanuit de verte uit als een zwarte schijf, fig. 1a en 1b.


Fig. 1a. Donker object op het Borkumer wad in het Blindes Randzelgat, ca. 7 km ten zuiden van Borkum - 21 maart 2013.
Foto Lammert Kwant


Fig. 1b. Het object van dichterbij. Links op de achtergrond de Eemshaven - 21 maart 2013.
Foto Lammert Kwant

Op de zeekaart stond het afgebeeld als 'Beobachtungs-Platform', fig. 2.


Fig. 2. Beobachtungs-Platform in het Blindes Randzelgat.
Zeekaart 1991

Niet alleen wadlopers waren geïntrigeerd door het object, ook opvarenden van schepen vroegen zich af wat het was. Klaas Wiersma zeilde er januari 2011 heen en helderde het op.


Fig. 3. Lees het hele verslag: Het raadsel van de Randzel.
Info Klaas Wiersma - september 2011

De schijf was een boorplatform, er stond 1978/1979 op het platform een boortoren en vanaf het platform werd er naar gas geboord, de boring heet officiëel 'Randzelgat-Z1'. Gezien de vorm zal het platform ook als opslagtank gebruikt zijn, bv. van boorgruis. De doorsnede was ca. 30 meter. Na de boring (er werd geen gas gevonden) werd de boortoren verwijderd en nestelden er aalscholvers en meeuwen op. Landkreis Aurich werd de eigenaar en vroeg in 2009 bij Wasser- und Schiffahrtsamt Emden verlenging aan van de vergunning om het te mogen gebruiken als observatie-platform van vogels en zeehonden, fig. 4.


Fig. 4. Bron nwzonline.de - 5 januari 2009

Er werd zoals gezegd geen gas gevonden in het Rotliegendes zandsteen (Slochteren Formatie). Het was een check of het Groningengas hier nog te vinden zou zijn in een satelliet compartiment van het Groningengasveld.
Deze boring was belangrijk voor Nederland: het Groningengasveld houdt ver voor het Randzelgat op, de Duitsers en Nederlanders dachten dat het veld zich nog verder naar het oosten zou uitstrekken. De Gasunie had Duitsland alvast een grote hoeveelheid gas geleverd omdat men dacht dat Duitsland daar recht op zou hebben. Toen dat niet het geval bleek te zijn betaalde Duitsland 6 miljoen DM of NFL aan Nederland.

Natuurbeschermingsorganisaties drongen er bij de Landkreis Aurich op aan om het platform te slopen, fig. 5 en 6.Fig. 5. Bron nwzonline.de - 22 februari 2013Fig. 6. Bron Wattsegler.de - 31 oktober 2014

Het platform is eind 2014 / begin 2015 afgebroken. Mogelijk is het fundament blijven staan. Op de zeekaart van 2020 staat het namelijk als ruïne aangegeven: Observationplatform (ru), fig. 7.


Fig. 7. Observationplatform (ru) in het Blindes Randzelgat.
Zeekaart 2020