W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Waddenzee Nieuws

Waddenzee Nieuws 2022 - 2023

Archeologische vondst op het Wad gedaan ? - Meld het svp !

vrijdag 19 maart 2010, update 22 maart 2023

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE is het kennisinstituut voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap. Deze kennis zet de Rijksdienst in om met wetten en regels het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen.
Resten onder de grond, die aangeven dat daar lang geleden mensen hebben gewoond. Een oud gebouw, dat met bouwsporen zijn fascinerende geschiedenis prijsgeeft. Of een mooi bewaard gebleven, door mensenhanden aangelegd landschap.

Lees meer...

Afname van het aantal Gewone zeehonden in de Waddenzee

donderdag 3 november 2022

WILHELMSHAVEN - Het aantal Gewone zeehonden in de Waddenzee is in 2022 afgenomen t.o.v. het aantal zeehonden in 2021. De tellingen in 2022 laten in vergelijking met het aantal getelde zeehonden in 2021 een daling zien van 22% in het aantal zeehondenjongen en een daling van 12% in het aantal zeehonden tijdens de ruiperiode .

Lees meer...

Smeerpijp bij Den Andel Gn. nog steeds in gebruik, FrieslandCampina Bedum loost onzuiver afvalwater op Waddenzee

maandag 28 november 2022

HARLINGEN - Jaarlijks loost de fabriek van FrieslandCampina te Bedum via de zogeheten HoWa-leiding (smeerpijp) van Hoogkerk naar de Waddenzee miljoenen liters warm koelwater met daarin fosfaten, stikstof en andere stoffen die niet oplossen in het water van de Waddenzee.

Lees meer...

Covid-19 in de gemeentes rondom de Waddenzee - Sinds 19 februari 2020, bijgewerkt t/m 11 april 2023

woensdag 19 februari 2020, bijgewerkt 11 april 2023

Hoe is sinds februari 2020 het verloop geweest van het aantal COVID-19 meldingen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2), ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de 14 gemeentes rondom de Waddenzee (plus het Westerkwartier)? Zoals gemeld door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten aan het RIVM. De gegevens worden elke dinsdag om de twee weken bijgewerkt.

Bron RIVM

Lees meer...

Red de kwelder bij Wierum!

woensdag 8 juni 2022 - update 29 maart 2023

WIERUM Fr. - Ten oosten van Wierum Fr. ligt de kwelder Kromme Horne. Wadlopers kennen deze kwelder, de meeste wadlooptochten naar Engelsmanplaat v.v. starten en eindigen op deze kwelder. De afslag aan de noordzijde is sinds jaar en dag sterk. Zonder maatregelen dreigt de Kromme Horne in de nabije toekomst te verdwijnen.

Februari 2023 verscheen een nieuwsbrief met info.

Lees meer...

Aangespoelde dwergvinvis op Rottumerplaat interessant voedsel voor 57 keversoorten - 4 mei 2022

woensdag 2 december 2020, update 4 mei 2022

Woensdag 25 november 2020 jl. troffen Freek Jan de Wal en Jan Kostwinner (Waddenunit, bemanning MS Harder) op het westerstrand van Rottumerplaat een dode jonge dwergvinvis aan. Het stoffelijk overschot is aan boord van de Harder genomen (?) en naar een andere, hoger gelegen plek op Rottumerplaat gebracht. Rijkswaterstaat heeft besloten om het kadaver op deze plek te laten liggen. De locatie biedt een unieke kans voor monitoring van het kadaver en van de invloed die dat heeft op de natuur ter plaatse.

Oktober 2021 blijkt de dwergvinvis grotendeels 'tot stof te zijn vergaan'.

Mei 2022 is het verslag verschenen van de onderzoekers die de ontbinding van de dwergvinvis hebben bestudeerd.

Lees meer...

Ouder nieuws ...

Naar nieuws uit de periode 2017 - 2021 ...

en uit de periode 2009 - 2016 ...

en uit de periode 2000 - 2008 ...