W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Kapen en bakens Rottumerplaat: Baken van de Boschplaat 1888 - 1984

Kapen en bakens op de Waddeneilanden

Rottumerplaat: Baken van de Boschplaat 1888 - 1984

Op de Boschplaat bij Rottumerplaat stond van 1888 tot 1984 een baken.


Baken op de Boschplaat bij Rottumerplaat


Het peilbaken op de Boschplaat
Uit Flikkema, A., & S.D. Meijer, 2009: Noordpolderzijl, thuishaven voor vissers en robbenjagers. Bedum.


Het peilbaken op de Boschplaat vanuit de verte
Still uit een film van Bé Prins, 1971,
uitstapje naar Boschplaat met medewerkers en gidsen van St. Wadloopsport Pieterburen


Baken op de Boschplaat bij Rottumerplaat. In de verte is het drenkelingenhuisje te zien.
Foto André Staal, 17 juni 1978

De positie van het baken was N 53 31.800 - E 06 27.665 (WGS 84).

Info van Egge Knol in De Kaap, uitgave Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat, december 2015:
"Het baken was een peilbaken. Het diende vooral om betere metingen te kunnen doen ten behoeve van de hydrografie en vooral om de ontwikkelingen van de kust te monitoren. Na enige tijdelijke bakens kwam in 1888 het definitieve baken. Het werd enige malen vernieuwd maar stond tot 1984 op de Boschplaat die toen al vergroeid was met de Rottumerplaat. Honderd jaar eerder waren de beide platen nog apart.

In 1894 vond hier het drama plaats met de sloep van robbenjager en strandjutter Jan Brands uit Noordpolderzijl. Hij vluchtte met zijn knechtje Folkert Bos (uit Winsum Gn) in het baken. De jongen redde het niet. Jan Brands waadde door een geul naar de Rottumerplaat en probeerde aandacht te trekken van de bewoners van Rottumeroog. Het was de jonge Marten Toonder Senior die Brands zag staan zwaaien. Het wordt allemaal verteld in het boek en de tentoonstelling in het Openluchtmuseum Warffum over Marten Toonder Senior. Het is een van de klassieke vertellingen van de Groninger Wadden."

Koos Bunk, Barneveld, januari 2016:
"Vroeger (ik ben van 1957) gingen wij altijd zomers vijf weken naar Schiermonnikoog. Ik ging dan, als klein ventje, op m'n fiets eerst naar de Kobbeduinen, als je op dat duin stond dan zag je heel in de verte een mannetje staan op het Willemsduin (voormalig baken op één poot, zie foto). Als je dan na een lange tocht op het Willemsduin stond, dan zag je een heel eind verder, in de richting van Rottum, weer zo'n mannetje staan op de Boschplaat, dat was dus haast net zo'n kaap als op het Willemsduin.
Dan ging ik meestal ook nog even naar de Balg en dan zag je daar dat drenkelingenhuisje op Simonszand. Ik weet nog wel toen ik daar eens op de Balg was, het was toen springeb, toen kon ik daar een heel eind die kant van Simonszand op lopen over een enorme ribbelzandplaat, het water stond zo laag dat je nog einden door kon lopen. Het was toen ook zulk kraakhelder weer dat je dacht zo naar dat huisje te kunnen lopen."

Meer info:

Het baken op de Boschplaat - Egge Knol

Bakens Willemsduin Schiermonnikoog


Baken Willemsduin Schiermonnikoog in 1966.
Foto Koos Bunk.


Situatie 2015


Positie van het baken/ de kaap van de Boschplaat op een Google Earth image uit 2005.
Anno 2015 was het daar ca. 12 meter diep, alle sporen van het beide bouwwerk zijn verdwenen.

Wie heeft meer info ? Graag naar redactie dezes.