W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Kapen en bakens Rottumerplaat: Drenkelingenhuisje van de Boschplaat 1919 tot ca. 1980

Kapen en bakens op de Waddeneilanden

Rottumerplaat: Drenkelingenhuisje van de Boschplaat 1919 tot ca. 1980

Op de Boschplaat bij Rottumerplaat stond van 1919 tot ca. 1980 een drenkelingenhuisje.


Drenkelingenhuisje op de Boschplaat bij Rottumerplaat

In 1919 is op de Boschplaat bij Rottumerplaat een drenkelingenhuisje gebouwd.
Positie N 53 31.440 - E 06 27.085 (WGS 84).
Het werd bekostigd door het Departement van Landbouw.
Een soortgelijk huisje werd in dat jaar gebouwd op Engelsmanplaat.


Drenkelingenhuisje op de Boschplaat, datum onbekend
Uit Van Zeerampen en Redders - Age Scheffer, Haren, jaartal onbekend
Dank aan Koos Bunk


Interieur van het vluchthuisje op de Boschplaat, datum onbekend
Uit Van Zeerampen en Redders - Age Scheffer, Haren, jaartal onbekend
Dank aan Koos Bunk


Ligging van het reddingshuisje op de Boschplaat
Kaart voor Zeil- en Motorjachten, editie 1974, kaart 1812 blad 2


Uitstapje van gidsen en medewerkers van St. Wadloopsport Pieterburen in 1971
naar de Boschplaat met ms. Kloosterburen van Henk Helder.

De man midden op de foto met gele jas en blauwe muts is Hijlke Dijkstra.
De jongeman links in beeld is Henk Dijkstra. De hond is Wanda van de fam. Dijkstra.
Foto uit archief Hijlke Dijkstra.


Wadlopers bij het drenkelingenhuisje op de Boschplaat ZW van Rottumerplaat
De in 1958 aangebrachte betonnen versteviging zweeft in de lucht.
Foto André Staal, 26 juni 1976.


Reddingshuisje van de Boschplaat, datum onbekend
Op de achtergrond het baken van de Boschplaat.


Nieuwsblad van het Noorden 25-04-1963, artikel uit de krant van 25-04-1913

Info van André Staal:
"In de jaren 1970 ben ik enkele keren vanaf Rottumerplaat naar het huisje op de Boschplaat gelopen. De betonnen verankering van de palen hing toen al in de lucht. De trap was maar met moeite te bereiken om naar boven te klimmen. Het huisje stond toen al aan de rand van de Boschplaat. In die tijd stond er ook een kaap op de Boschplaat die was goed te beklimmen".

In een verslag van een wadlooptocht naar Simonszand v.v. op 1 en 2 juni 1978 van Eduard Verhoef staat dat het drenkelingenhuisje te zien is.

Meer info in een artikel van Egge Knol: Reddingshuisjes op het Groninger wad


Situatie 2015


Positie van het voormalige drenkelingenhuisje van de Boschplaat op een Google Earth image uit 2005.
Anno 2015 was het daar ca. 12 meter diep, alle sporen van het bouwwerk zijn verdwenen.

Wie heeft meer info ? Graag naar redactie dezes.