W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Nieuwsarchief Nieuwsarchief Waddenzee 2009 - 2016 Waddensleutels: Proefproject met jonge mosselen bij Sprutel Schiermonnikoog

Nieuwsarchief Wadlopen 2019 - 2020

Waddensleutels: Proefproject met jonge mosselen bij Sprutel Schiermonnikoog


Aanbrengen van 'bodemnetten' op het wad ten zuiden van Schiermonnikoog.
Foto Miriam Janssen

dinsdag 5 april 2011

SCHIERMONNIKOOG - Op zaterdagmiddag 2 april jl. werd op het wad ten zuiden van Schiermonnikoog met man en macht gewerkt aan het neerleggen van grote netten. Er stonden paarden op het wad met een huifkar tot boven toe gevuld met netten. Lokatie: ten noorden van de Sprutel op het laatste deel van de wadlooproute naar Schiermonnikoog
Het bleek te gaan om de start van een proefproject, waarbij met behulp van netten wordt geprobeerd jonge mosselen ('mosselzaad') te verleiden zich aan de netten vast te hechten. Omdat er een stevige ondergrond is bestaat de kans dat de mosselen blijven liggen en niet bij de eerste de beste storm weer wegspoelen. Mogelijk het begin van een nieuwe stabiele mosselbank.

De netten zijn met stokken en haringen vastgezet. Om te voorkomen dat ze meteen met zand worden bedekt is er op diverse plaatsen stro onder gestopt, waarmee het net wat reliëf krijgt. Het gaat hier om een project van het Waddenfonds, genaamd Waddensleutels, zie onder.
Wat de dieren die al op deze plek woonden van het project vinden is niet bekend.

Waddensleutels
"Het Waddenfondproject Waddensleutels werkt aan het herstel van mosselbanken in de Waddenzee. Deze week is een eerste stap gezet met het uitzetten van twaalf proefvlakken van 400 m2. In bepaalde vlakken worden mossels verspreid en in anderen niet. De gekozen locaties aan het wad, aan de zuidkant van de eilanden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, zijn allemaal even kansrijk voor mosselbanken.

De ontwikkelingen worden op alle mosselbanken nauwkeurig onderzocht. Door steeds de dichtheid en groei van de mosselen te bepalen, kan worden berekend wat de rol is van vogels, krabben en garnalen.
Overbevissing is de oorzaak van het bijna verdwijnen van droogvallende mosselbanken. De laatste tien jaar zijn wel jonge banken uitgegroeid tot oude stabiele banken, maar dit was alleen in de oostelijke Waddenzee succesvol. Dit onderzoek richt zich op de factoren die een rol spelen bij het uitgroeien tot nieuwe mosselbanken. Deze kennis zal gebruikt worden om op kansrijke plaatsen herstel van droogvallende mosselbanken op grotere schaal uit te voeren.

Meer info: Waddensleutels.


Foto Miriam Janssen


Foto Miriam Janssen