W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006 25 jaar geleden Borkum belopen

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

25 jaar geleden Borkum belopen

vrijdag 18 mei 2001


ISBN 90 6247 062 9

PIETERBUREN - Op 17 en 18 mei 2001 is het 25 jaar geleden dat Borkum voor de eerste en enige keer werd belopen. Na een jarenlange en grondige voorbereiding lukte het Kees Dijkema, Nico Bakker en George Smallenbroek op 17 mei 1976 van Pilsum/Ost-Friesland naar Lütje Hörn te lopen en een dag later van Lütje Hörnnaar Borkum. De tocht was lang en zwaar, met name door de passage van de brede en diepe Oostereems, waar de groep lange tijd tot aan de borst doorheen moest waden. Lastig kijken op kompas! Van gps had toen nog niemand gehoord. En ook opvallend omdat een van de deelnemers niet kon zwemmen. Wel lag er enige tijd een volgboot in de buurt. Vele verkenningen gingen de oversteek vooraf, alle delen van het traject waren grondig bekeken. De verkenningen leverden een tijdschema en een 'waterprofiel' op, waaruit was af te leiden dat bij gunstige omstandigheden de tocht haalbaar moest zijn. En dat lukte dus. Vijf jaar geleden is er op Borkum met enig feestelijk vertoon aandacht geschonken aan het 20-jarig verleden van de tocht.

Boek over Borkum
De Borkum-tocht (en een interessante oversteek naar Rottumerplaat in 1972) is beschreven in het boek 'Wadlopen naar Borkum, De monstertocht door de Oostereems' door L.Dijkma-Krijger, uitgave Holmsterland 1978. Dit boek is nog regelmatig in antiquariaten te vinden.

Lammert Kwant