W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home 5. Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006 VEILIGHEIDSPROTOCOL WADLOPEN GEPRESENTEERD

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

VEILIGHEIDSPROTOCOL WADLOPEN GEPRESENTEERD

dinsdag 20 december 2005

LAUWERSOOG - In Rest. Waddenzeezicht op de dijk te Lauwersoog is dinsdag door de heer Miedema van het Kustwachtcentrum het Veiligheidsprotocol Wadlopen gepresenteerd en in ontvangst genomen door de Friese gedeputeerde Piet Bijman, tevens voorzitter van de Stuurgroep Waddenprovincies. Vervolgens is het protocol uitgereikt aan de ca. 20 aanwezige wadloopgidsen.

Naar aanleiding van aanbevelingen na reddingsoefening
Het protocol is een uitvloeisel van de reddingsoefening 'Zuiderspruit' (sept. 2004), waarbij ca. 70 wadlopers van het wad zijn gehaald. Niet alles liep tijdens deze oefening zoals was gewenst. In de evaluatie werden een aantal aanbevelingen gedaan. Een daarvan was een veiligheidsprotocol op te stellen hoe er in geval van calamiteit moet worden gehandeld. Tevens wordt het belang benadrukt van het nauwkeurig tellen van het totaal aantal wadlopers in iedere groep voor aanvang van de tocht.

Het protocol zal in de loop van 2006 aan iedere wadloopgids worden toegezonden. Het is geplastificeerd en kan in de rugzak worden meegenomen als 'naslagwerk'.'Veiligheidsprotocol calamiteiten met wadlopers'

Voorafgaand aan elke wadlooptocht

  • vergewist de hoofdgids zich van het totaal aantal gidsen en deelnemers = totaal aantal lopers. Bijzondere aandacht betreft hierbij de begrippen 'gidsen', 'deelnemers', 'lopers'. Bij contact met derden vraagt de melding van het exacte totaal aantal lopers bijzondere aandacht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een door de wadlooporganisatie of wadloopgids vooraf opgestelde aantallenlijst.
  • worden de deelnemers geïnformeerd over de herkenbaarheid en de rolverdeling van de gidsen.

In geval van een calamiteit

  • zullen de wadloopgidsen de deelnemers direct, maar ook tussentijds en met regelmaat, informeren over aard van de calamiteit, de rolverdeling van de gidsen (soms ook deelnemer of -nemers) en het vervolgtraject.
  • verzorgt de hoofdgids de communicatie met de hulp- en reddingsdiensten. Voor de melding dient altijd gebruik te worden gemaakt van marifoonkanaal 4, Centrale Meldpost Waddenzee. Daarna vindt communicatie- en kanaalkeuze plaats in overleg met hulp- en reddingsdiensten.
  • dragen de gidsen de zorg voor het slachtoffer(s), eventueel in samenwerking met één of een beperkt aantal deelnemers (als medische kennis aanwezig is).
  • dragen de gidsen de zorg voor het bijeen (en als de weersomstandigheden dit verlangen) in beweging houden dan wel laten doorlopen van de deelnemers.
  • zal de hoofdgids in overleg met de hulp- en reddingsdiensten de locatie, de omvang (slachtoffer en/of groep) en de wijze van evacuatie bepalen.

TV Noord leest niet goed en meldt de meldplicht
Helaas had TV Noord het tijdens de presentatie van het protocol verspreide persbericht niet helemaal goed gelezen. In Noord Nieuws werd gemeld dat wadlopers zich nu voortaan bij aanvang van iedere wadlooptocht verplicht moeten melden bij de CMW. Uit de aanbevelingen e.d. mag blijken dat dat niet nodig is.

Lammert Kwant