W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2009 - 2016 Record aantal Bruinvissen in de Waddenzee, o.a. bij Holwerd

Nieuwsarchief Waddenzee 2009 - 2016

Record aantal Bruinvissen in de Waddenzee, o.a. bij Holwerd


Foto Rienk Dijkstra

donderdag 25 april 2013

De laatste paar weken valt het steeds meer mensen op: in de Waddenzee zwemmen veel meer bruinvissen dan normaal. Ze lijken ook minder schuw dan verwacht omdat ze zelfs in de havens van Den Helder, Harlingen en Holwerd worden aangetroffen. Onderzoekers weten niet precies wat de oorzaak van dit gedrag is.

Nadat de bruinvis in de jaren ‘60 van de vorige eeuw nagenoeg verdwenen was, is het wel duidelijk dat er tegenwoordig steeds meer bruinvissen in de Noordzee en de Waddenzee zwemmen. Het gaat dus een stuk beter met de bruinvis en dat is tegelijkertijd ook de reden dat er de laatste tijd vaker dode bruinvissen op het Noorzeestrand aanspoelen. Dit jaar leverde zelfs, met 101 dieren, een record aan strandingen op.

Waterkwaliteit of voedselgebrek
Mogelijk is de verbeterde waterkwaliteit een van de oorzaken van de groei van het aantal bruinvissen, maar het is ook mogelijk dat de langdurige winter de dieren naar onze kusten heeft gedreven als gevolg van een gebrek aan voedsel. Een andere mogelijkheid is dat de aanhoudende oostenwind gezorgd heeft voor een tijdelijke verandering van de zeestroming, waardoor prooidieren dichter onder de kust werden gestuwd.

Niemand weet hoelang de bruinvissen zich nog in de Waddenzee zullen ophouden. Misschien is het voor natuurliefhebbers een idee om met de kinderen naar Harlingen te rijden om te genieten van deze kleine tandwalvissen.

Bron: Nieuwsbrief van de Waddenvereniging