[email protected] 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2000 - 2008 NIEUW ONDERKOMEN STAATSBOSBEHEER OP ROTTUMEROOG

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

NIEUW ONDERKOMEN STAATSBOSBEHEER OP ROTTUMEROOG


Vogelwachterswoning Rottumeroog

maandag 6 februari 2006

UITHUIZEN - De gele kantoorunits op Rottumeroog die werden gebruikt als bedrijfsonderkomen voor personeel van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer zijn vervangen door duurzame en compacte nieuwbouw. Met het nieuwbouwproject is najaar 2005 begonnen en het zal komend najaar worden afgerond.

Op Rottumeroog hebben veel permanente gebouwen gestaan die na korte of lange tijd moesten worden afgebroken vanwege de verplaatsing van Rottumeroog. Het eiland is in de loop der jaren vele km opgeschoven.
Nadat voogd Jan Toxopeus in 1965 met pensioen ging, werd zijn uit 1957 stammende woning door personeel van Rijkswaterstaat in gebruik genomen. Door de flinke afslag aan de noordzijde van het eiland moest de woning met schuren in 1998 worden gesloopt om te voorkomen dat het pand in de Noordzee zou verdwijnen. Andere panden, waaronder het vogelwachtershuisje op de stuifdijk werden in het najaar van 2000 gesloopt.
In 1999 werden door Rijkswaterstaat vijf gele kantoorunits en drie groene zeecontainers op het eiland geplaatst. Eigenlijk zouden ze maar een jaar bijven staan, maar dat werd veel langer. In 2004 waren de units en containers in zo'n slechte staat dat vervanging noodzakelijk werd. Als nieuw bedrijfsonderkomen koos Staatsbosbeheer voor drie duurzame geschakelde semi-permanente wooncontainerunits met een totale afmeting van 14 bij 6 meter en een zeecontainer voor opslag van materialen.

Gemakkelijk te verplaatsen
De units zijn demontabel en los geplaatst op een fundering van balken. Daardoor kan de woning gemakkelijk verplaatst worden. 'Dit onder het motto van een ezel stoot zich niet voor een tweede keer aan dezelfde steen. Bij plaatsing was het een beetje passen en meten omdat zo'n 20 vierkante meter zeewinde, een plant die op de rode lijst staat, moest worden ontzien. Soorten komen op een rode lijst te staan als zij zeldzaam zijn of achteruit gaan', vertelt boswachter Bert Corté van Staatsbosbeheer.
Met de kleur van het onderkomen is rekening gehouden met het landschap. De buitenkant van het gebouw is grijs, zodat de omtrekken van een afstand wegvallen tegen de horizon. In tegenstelling tot de gele units zal het nieuwe onderkomen daardoor niet in het oog springen en het landschap niet aantasten. De vogelwachterspost, het torentje en de beeldbepalende Zeekaap zullen als silhouet het landschap van Rottumeroog blijven bepalen.

Zonnepanelen
Voor de energiebehoefte zijn de units uitgerust met 20 zonnepanelen die ca. 15 kwh per dag leveren. Het gebruik van een gemiddeld gezin is ca. 10 kwh. Het dieselaggregaat dat tot op heden werd gebruikt voor de energievoorziening zal alleen in noodgevallen worden ingezet. Het nieuwe onderkomen is in eerste instantie bedoeld voor het uitvoeren van werkzaamheden door personeel en vrijwilligers van Staatsbosbeheer. Ook kan het gebruikt worden door Rijkswaterstaat en personeel van de Harder, het schip van het ministerie van LNV bij het uitvoeren van belangrijke waddenbeheerstaken. Uit welke bronnen de hele operatie is betaald is niet bekend gemaakt.

Naar verwachting zal een hooggeplaatst persoon het nieuwe onderkomen van Staatsbosbeheer in de loop van het voorjaar officieel komen openen. Hierover kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

Bron enkele gegevens: Ommelander Courant