[email protected] 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2000 - 2008 JACHT OP RIJSDAMMEN BIJ NOORDPOLDERZIJL WEER LOS

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

JACHT OP RIJSDAMMEN BIJ NOORDPOLDERZIJL WEER LOS


De Groene Vos op de rijsdammen ten oosten van Noordpolderzijl
Foto Wim Bosscher

zaterdag 3 septemer 2005

NOORDPOLDERZIJL - Op 26 augustus liep een platbodemjacht op de palen van een rijsdam. Een snelle actie van de 'Jan en Titia Visser' bleef zonder resultaat: het was al vallend water en een afsleeppoging zou grote schade ten gevolge hebben. Doordat er doodtij aanstaande was, moest er de komende dagen tijdens ieder hoogwater met minder water rekening worden gehouden. Er was geen onmiddellijk gevaar voor de opvarenden en de jachtschipper en zijn vrouw maakten zich op voor een week onvrijwillig kamperen op het wad. De boot lag echter een beetje scheef en ook het gemis van een douche deed zich na een paar dagen gevoelen. De beide opvarenden - die telefonisch contact met de wal hadden - besloten onder begeleiding het jacht te verlaten. Vanuit Noordpolderzijl werd het jacht in de gaten gehouden.

Op station Eemshaven wordt ondertussen een waakzaam oog op de weersverwachtingen en de waterstanden gehouden. Naar verwachting zal de waterstand op vrijdag - een week na de stranding - een mogelijkheid geven het jacht af te slepen. Op donderdag wordt vastgesteld dat de wind de komende dagen naar het oosten zal gaan. Dit zal negatief uitwerken op de waterstand. Het betekent dat er nu handelend moet worden opgetreden. De jachtschipper keert samen met iemand uit Noordpolderzijl terug aan boord.

Schipper als wadloper
De reddingbootschipper besluit tot een niet alledaagse KNRM-actie. In de rol van wadloper bakent hij tijdens laagwater de uiteinden van de dammen af en brengt te voet op de KNRM handheld-GPS diverse waypoints in van een gelegenheids-vaargeul naar diep water. Deze worden later op de 'Jan en Titia Visser' in de plotter gezet.

Op vrijdag is de reddingboot ter plekke om te proberen het jacht af te slepen. De 'Jan en Titia Visser' kan het jacht echter niet dicht genoeg naderen om een sleepverbinding te maken. Via de telefoon (het jacht beschikt niet over een marifoon) wordt de jachtschipper gevraagd om te proberen zich op het anker vrij van de palen te trekken. Het lukt. Via de vorige dag uitgezette bakens zoekt het jacht nu op eigen kracht diep water op. Wegens koelwaterproblemen wordt er dan toch nog een sleepverbinding gelegd. Rond het middaguur wordt het jacht in Noordpolderzijl afgemeerd. Een uur later meldt de 'Jan en Titia Visser' zich terug op station.

Bron: www.knrm.nlza. 27 augustus 2005

JACHT VAST OP RIJSDAMMEN BIJ NOORDPOLDERZIJL

EEMSHAVEN - In de late vrijdagmiddag werd de bemanning van station Eemshaven door kustwacht Schiermonninkoog gealarmeerd voor een zeiljacht van het type schouw, dat oostelijk van Noordpolderzijl aan de grond was gelopen. De 'Jan en Titia Visser' voer direct uit, maar wegens de inmiddels doorzettende eb was er weinig hoop op succes. Het jacht bleek op een allerongelukkigste plaats te zitten: exact op de plaats waar twee dammen rijshout elkaar kruisen. Het water was ondertussen zo ver gevallen dat een afsleeppoging in schade zou resulteren. Omdat er de komende dagen wegens doodtij weinig water werd verwacht, werden de opvarenden op een dagenlang verblijf op de strandingplaats voorbereid. Het jacht had voldoende leeftocht aan boord en kon per telefoon met de wal communiceren.

Het jacht is onderweg van Lauwersoog naar Noordpolderzijl. Het waait ZW 4-5 en in buien is er sprake van 6-7. In de buien is ook het zicht slecht. Onder deze omstandigheden mist de jachtschipper de inloop naar Noordpolderzijl. Als hij zijn vergissing ontdekt, wil hij terugkeren, maar verdaagt daarbij op de kwelder. Opeens loopt het jacht vast. Peilingen rondom geven genoeg water, maar het jacht is niet meer te verwikken. Over de mobiele telefoon wordt kustwacht Schiermonnikoog in kennis gesteld. Deze alarmeert de reddingboot 'Jan en Tita Visser'. De bemanning van de reddingboot stelt bij aankomst vast dat een afsleeppoging zinloos is.

Langdurige stranding
De situatie wordt met de opvarenden van het jacht overlegd. Er bestaat geen onmiddellijk gevaar, maar de stranding kan zich wel eens over een hele week gaan uitstrekken. De komende dagen wordt er wegens doodtij te weinig water verwacht om enig uitzicht op een succesvolle afsleeppoging te geven. Het echtpaar geeft te kennen genoeg leeftocht aan boord te hebben en per telefoon contact met de wal te kunnen onderhouden. Er is aan boord een oplaadmogelijkheid voor de telefoon. De reddingboot keert daarop terug naar station. De situatie zal de komende dagen in de gaten worden gehouden.

Marifoon !
Opmerking: Een nog te vaak voorkomend euvel op jachten is het ontbreken van een marifoon. Veel jachtschippers hebben de overtuiging dat een - niet aan diploma's of licenties gebonden - mobiele telefoon als alternatief voor de marifoon kan dienen. Dat is onjuist. Ook in dit geval liep de telefonische communicatie tussen jacht, kustwacht en reddingboot niet naar wens. Het leidt tot de stelregel:

- voor scheepse zaken de marifoon
- voor privézaken de telefoon

Bron: www.knrm.nl