W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2007 - 2012 'GRONINGEN' BLIJFT NAAR SCHIER LOPEN

Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

'GRONINGEN' BLIJFT NAAR SCHIER LOPEN

donderdag 9 juli 2009

HOLWERD - Het wadlopen vanaf de vaste wal naar Schiermonnikoog staat onder druk. De tocht zou te zwaar zijn. 'Friesland' stopt ermee, maar 'Groningen' gaat door. De wadloopcentra in Groningen blijven doorgaan met het organiseren van wadlooptochten naar Schiermonnikoog. Volgens voorzitter Lammert Kwant van de Wadgidsengroep Noord Nederland valt het met de veiligheid van de tocht wel mee. "Een goede voorlichting vooraf en tijdig besluiten zwakke broeders terug te sturen volstaat om de tocht verantwoord af te leggen", zegt hij.

Wadlooporganisatie stopt met lopen naar Schier
Kwant reageert daarmee op het bericht van gisteren dat het Wadloopcentrum Fryslân in Holwerd stopt met de wadlooptochten naar Schiermonnikoog. Diepere geulen en grotere slikvelden op het wad maken dat de tocht te zwaar wordt. Dit jaar moest het centrum twee keer de hulp van de KNRM inroepen om oververmoeide deelnemers van het wad te halen. Kwant was zaterdag zelf op het wad, toen de reddingboot Edzard Jacob van de KNRM van Schiermonnikoog vier oververmoeide wadwandelaars ophaalde. "Wanneer de gidsen een particulier in Lauwersoog hadden gevraagd om het viertal op te komen halen, had er geen haan naar gekraaid. Nu de KNRM is ingeschakeld lijkt het alsof zich een levensbedreigende situatie voordeed."

Pier Soepboer van het Friese Wadloopcentrum wijst het inroepen van een particulier in het geval van oververmoeide deelnemers van de hand. "De KNRM is toegerust op dit werk. Stel je voor dat het verkeerd afloopt. Dan krijg je het verwijt dat je de KNRM niet hebt ingeschakeld. Daarnaast oefenen we jaarlijks met de KNRM."

Mogelijke oorzaak
De beslissing om niet langer naar Schier te lopen is genomen door de gidsen van het centrum. "Dat zijn allemaal vrijwilligers. Kwant moet er van bestaan. Misschien maakt dat verschil," aldus Soepboer. Dat de tocht steeds zwaarder wordt, komt volgens Soepboer omdat het wantij onder Schiermonnikoog zich verplaatst naar het westen. Het wantij is de plaats waar de vloedstromen van de zeegaten aan weerszijden van het eiland elkaar ontmoeten. Omdat daar veel slik wordt afgezet, is het er ondiep. Ook in het begin van de jaren zeventig, toen het wadlopen nog in de kinderschoenen stond, was het wad in beweging. Dat kwam door de afsluiting van het Lauwersmeer. Ook toen zijn er periodes geweest dat Schiermonnikoog over het wad niet bereikbaar was, herinnert Soepboer zich.

Klaas Eisenga, een van de wadloopgidsen die zaterdag mee was, heeft de indruk dat de pleziervaart geen goed doet aan de situatie. "De schroeven van de plezierboten wervelen het slik in de geulen op. Dat zet zich vervolgens op de platen af", zegt hij.

Tocht naar Schier via Brakzand gaat gewoon door
Wadlopen naar Schiermonnikoog blijft bij Wadloopcentrum Fryslân mogelijk. Maar niet vanaf de vaste wal. De deelnemers worden met een boot vanuit Lauwersoog naar de waddenplaat Brakzand gebracht. Daarvandaan is de tocht makkelijker te volbrengen. Vanaf de wal zou ook nog wel kunnen, aldus Soepboer: "Een groep getrainde twintigers is geen probleem. Wij ervaren dat veel mensen zich zelf overschatten. En dat kunnen wij niet van de gezichten aflezen." Wadloopcentrum Fryslân in Holwerd vindt het niet meer verantwoord om wadlooptochten vanaf de vaste wal naar Schiermonnikoog te houden.

Bron: Leeuwarder Courant en Nederlands Dagblad