W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2013 - 2018 Korte ijswinter op Wad, januari 2013

Nieuwsarchief Wadlopen 2013 - 2018

Korte ijswinter op Wad, januari 2013

vrijdag 1 februari 2013

NOORDPOLDERZIJL - De winter van januari 2013 heeft ongeveer 2 weken geduurd. Het leidde tot matige ijsvorming op het wad.

Op zondag 13 januari viel de vorst in. Na enkele nachten met matige vorst en een sneeuwstormpje lag het wad bij Noordpolderzijl Gn. er op woensdag 23 januari bij als in fig. 1 - 11.
Op vrijdag 25 januari bleek na enkele hoge hoogwaters en ZO-wind een groot deel van het ijs te zijn weggedreven.

Toeristische ijswadlooptochten
Voor zover bekend zijn er geen toeristische ijswadlooptochten gemaakt. Geplande ijswadlooptochten voor zaterdag 26 januari gingen niet door. Een tocht op het wad bij Paesens Moddergat werd afgelast in verband met een sterfgeval binnen een wadlooporganisatie. Een bij Noordpolderzijl geplande ijswadlooptocht werd gecanceld ivm. een verwachte sneeuwstorm.

Lammert Kwant


1. Haven van Noordpolderzijl, 23 januari 2013


2. Kwelder Noordpolderzijl, 23 januari 2013


3. Stuifsneeuw op de kwelder, Noordpolderzijl, 23 januari 2013


4. Noordelijkste dwarsdam van de voormalige landaanwinningswerken,
Noordpolderzijl, 23 januari 2013


5. IJs nabij de Zuid Oost Lauwers, Noordpolderzijl, 23 januari 2013


6. IJs bij de Zuid Oost Lauwers, Noordpolderzijl, 23 januari 2013


7. Drijfijs op de Zuid Oost Lauwers, Noordpolderzijl, 23 januari 2013


8. Stuifsneeuw, bij hoogwater geïnfiltreerd met zeewater en bevroren,
Noordpolderzijl, 23 januari 2013


9. Stroomgeleidingsdam van het Vaarwater Noordpolderzijl, 23 januari 2013


10. Vaarwater Noordpolderzijl, 23 januari 2013


11. Haven Noordpolderzijl vanaf het baggerdepot, 25 januari 2013

Fig. 1 - 10 Foto Adriana Faber, fig. 11 Foto Lammert Kwant