W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2013 - 2018 Met filmer Ruben Smit het wad op bij Paesens Moddergat

Nieuwsarchief Wadlopen 2013 - 2018

Met filmer Ruben Smit het wad op bij Paesens Moddergat

vrijdag 20 december 2013


Ruben Smit tijdens de excursie op het wad bij Paesens Moddergat.
Foto Henk Postma

PAESENS - Op initiatief van de Waddenvereniging vond op vrijdag 20 dec. jl. in Paesens een gesprek plaats tussen Ruben Smit, filmer van 'De Nieuwe Wildernis', de film over de natuur in de Oostvaardersplassen en ca. 20 wadkenners. Smit beraad zich op de mogelijkheden om ook over het Waddengebied een natuurfilm te maken.

Aan het einde van de middag werd een excursie gemaakt over de lange strekdam die vanaf Paesens het wad insteekt. De dam lag bezaaid met levende en dode mossels en kokkels die er tijdens de storm van 5 dec. jl. op waren gelegd. Op rubberlaarzen werd een korte wadlooptocht gemaakt naar een mosselbank.

Voor de Waddenvereniging gaat Ruben Smit een film maken over 'storm'. Deze zal tijdens het lustrumjaar 2015 (50 jaar Waddenvereniging) worden gepresenteerd.

Een eventuele bioscoopfilm over de natuur van het Waddengebied zal niet voor 2018 gereed zijn.


Foto Henk Postma


Foto Henk Postma