W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2013 - 2018 Persbericht: Wadlooporganisaties gaan opleidingen samen verzorgen

Nieuwsarchief Wadlopen 2013 - 2018

Persbericht: Wadlooporganisaties gaan opleidingen samen verzorgen

donderdag 16 januari 2014

De 8 wadlooporganisaties

 • Fryske Waedrinners
 • Groninger Wadloop Vereniging Arenicola
 • Wadgidsengroep Noord Nederland
 • St. Wadloopcentrum Pieterburen
 • Dijkstra Wadlooptochten
 • Vrije Wadlopers
 • Wadloopcentrum Fryslân
 • St. Uithuizer Wad

  maken bekend dat er een opleidingscommissie is gevormd met het voornemen de opleidingen, die er bij de organisaties worden verzorgd op elkaar af te stemmen en gezamenlijk te verzorgen.

  De organisaties willen een opleiding aanbieden aan de kandidaten, die na afronding de bevoegdheid krijgen om als gids op te treden bij de afzonderlijke organisaties.

  De opleiding zal worden opgezet op basis van de Eindtermen Wadloopgids die worden gehanteerd bij de provinciale wadloopverordening.

  Een en ander is besloten op een gezamenlijke bijeenkomst te Lauwersoog op 9 januari 2014.