W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2007 - 2012 Historisch onderzoek op Rottumerplaat

Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

Historisch onderzoek op Rottumerplaat


Karrespoor in oude kleilaag

Wadloopgidsen krijgen 'Handleiding Herkennen Oude Cultuursporen' uitgereikt

donderdag 22 maart 2007

ROTTUMERPLAAT - De zoektocht naar het verdwenen waddeneiland Bosch wordt voortgezet. De afgelopen weken hebben leden van de Stichting Verdronken Geschiedenis in samenwerking met Staatsbosbeheer een verkenning uitgevoerd op Rottumerplaat.

De verkenning werd uitgevoerd door geoloog Koos de Vries (Medusa Groningen) en archeoloog Egge Knol (Groninger Museum). Doel van het bezoek was om te kijken welke mogelijkheden, vanzelfsprekend rekening houdend met de Natuurbeschermingswet e.d. voor onderzoek het gebied heeft. Men kreeg een goede indruk van de geologische situatie in dit dynamische landschap, waardoor de antieke kaarten beter begrepen kunnen worden. Aan de westkant van de Rottumerplaat werd een middeleeuwse scherf gevonden. De scherf lag temidden van fragmenten die er op wijzen dat hier materiaal uit de Lauwersgronden op het strand komt. De scherf is gedateerd in de 12e of 13e eeuw. Het wijst mogelijk naar een middeleeuws scheepswrak ergens in de gronden. In de jaren vijftig heeft archeoloog Kooi van de Rijksuniversiteit Groningen ook middeleeuwse scherven gevonden op Rottumeroog.

Onderzoek op Rottumerplaat
De Lauwers was de oude toegangsweg tot de middeleeuwse Hanzestad Groningen. Met de middeleeuwse scherven op het strand worden de middeleeuwse scheepvaart en de gevaren van de zee tastbaarder, aldus archeoloog Knol. De scherf zou echter ook afkomstig kunnen zijn van vroegere bewoning in dit gebied. Door het opschuiven van de geulen en platen lag het systeem vroeger meer naar het westen, waardoor het volgens De Vries onwaarschijnlijk is dat de scherf rechtstreeks verband houdt met het eiland Bosch.
Het eiland Bosch vormde in de Middeleeuwen met Rottumeroog een groter eiland Monnikenlangeoog, zo ontdekte de historicus Dr. Hidde Feenstra. Het eiland lag ten oosten van de Lauwers.

Handleiding
De Stichting Verdronken Geschiedenis heeft een handleiding geschreven voor het herkennen en melden van oude cultuur- en bewoningssporen. Dit is belangrijk omdat veel sporen (ploegsporen, karrensporen, afdrukken van hoeven) soms na een storm maar enkele dagen in het zicht blijven en de plaatsen vaak moeilijk bereikbaar zijn. Aan de vogelwachters van Staatsbosbeheer en aan wadgidsen werd tijdens het jaarlijkse werkbezoek aan Rottumeroog op 17 maart jl. de handleiding uitgereikt.
De handleiding is voorzien van een meldingsformulier voor vondsten en waarnemingen. In de Beheersregeling Rottum voor 2007-2010 is Staatsbosbeheer aangewezen als aanspreekpunt voor archelologie.

Handleiding Herkennen Oude Cultuursporen

Meer info op
www.verdronkengeschiedenis.nl.

Bron: Ommelander Courant