W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2007 - 2012 Rijkswaterstaat plaatst nieuwe kaap/baken op Engelsmanplaat

Nieuwsarchief Wadlopen 2007 - 2012

Rijkswaterstaat plaatst nieuwe kaap/baken op Engelsmanplaat


Nieuwe kaap Engelsmanplaat
Foto Theo Tadema

vrijdag 13 juli 2007

Dinsdag 10 juli jl. is een nieuwe kaap geplaatst op Engelsmanplaat. De kaap staat ca. 180 m zuidelijker dan de voorganger uit 1968.
De positie van de nieuwe kaap (WGS 84) is: 53 27.327 N - 06 03.474 E.
De kaap vertoont enige gelijkenis met het baken op het Willemsduin van Schiermonnikoog.

Oude Kaap verzwolgen door de zee
Tijdens de zware storm van 1 november 2006 werd de oude kaap uit 1968 vernield. Omdat tegenwoordig de scheepvaart en ook de wadlopers gebruikmaken van moderne apparatuur zoals gps, heeft Rijkswaterstaat overwogen om geen kaap meer te plaatsen. Op verzoek van en in goed overleg met de georganiseerde wadlopers is begin dit jaar besloten toch weer een kaap te laten plaatsen. Een kaap op Engelsmanplaat heeft cultuurhistorische waarde en er is gebleken dat met name wadlopers de houten constructie nog steeds als belangrijk oriëntatiepunt gebruiken.

Nieuwe fundering
De afgelopen dagen is de kaap op de wal in Harlingen in elkaar gezet. Dinsdagmorgen 10 juli 2007 is het op een ponton vanaf de haven van Lauwersoog naar de plaats van bestemming gevaren. De aannemer heeft op de Engelsmanplaat een betonnen fundering aangebracht en daar de kaap op geplaatst.
De totale kosten van de bouw en plaatsing van de kaap bedragen ca. € 40.000.
In de kaap is een bordje 'Verboden Toegang' opgehangen, wie op het bouwwerk zonder vergunning wordt aangetroffen wordt geverbaliseerd.

Opruimen cultuurhistorisch waardevolle resten van oude kapen
Onderdeel van het werk was aanvankelijk ook het opruimen van funderingen van eerdere kapen die op Engelsmanplaat hebben gestaan. Gelukkig is dit niet doorgegaan, cultuurhistorisch zeer interessante objecten zouden daarmee verloren zijn gegaan.


Eerder nieuws:
donderdag 25 januari 2007

Kaap Engelsmanplaat misschien herbouwd

DOKKUM - De wadlooporganisaties hebben Rijkswaterstaat in een brief gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken de kaap op Engelsmanplaat opnieuw op te bouwen.

Verzoek
'Zoals u bekend is, is tijdens de storm van 1 november 2006 de kaap met drenkelingenhuisje, die sinds 1968 op de oostzijde van Engelsmanplaat staat, weggeslagen. De restanten ervan zijn naar verluid op Schiermonnikoog terecht gekomen.
Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer door Rijkswaterstaat de mogelijkheid wordt onderzocht de kaap opnieuw in zijn oude vorm op te bouwen op de oostkant van de Engelsmanplaat. Daarvoor willen wij een aantal argumenten naar voren brengen.
Allereerst is er sprake van een cultuur-historisch belang. De thans weggeslagen kaap vormde de derde kaap die sinds 1918 op de Engelsmanplaat heeft gestaan. Met recht kan daarom van een traditie worden gesproken. Voor vele gebruikers van dit gedeelte van het wad was de kaap een beeldbepalend element. Ondanks de opkomst van allerlei moderne vormen van plaatsbepaling vormde de kaap nog steeds een belangrijk oriëntatiepunt. Tenslotte bood de kaap voor gebruikers van dit deel van het wad de mogelijkheid in noodgevallen een veilige vluchtplaats te vinden.
Wellicht ten overvloede verwijzen wij ook naar het door de Waddenadviesraad uitgebrachte advies dd. 21 november 1983 waarin wordt gepleit voor het behoud van de bestaande kapen in het waddengebied.'

Ook wadvaarders hebben contact opgenomen met Rijkswaterstaat over de kaap. Ook zij zien graag herbouw. Rijkswaterstaat kijkt er welwillend tegenaan zo blijkt uit een reactie van de dienst:
'In antwoord op uw vraag kan ik u melden dat Rijkswaterstaat de intentie heeft om de Kaap op de Engelsmanplaat terug te plaatsen en dat de voorbereidingen daarvoor in volle gang zijn'.

Meer info:

De kaap van Engelsmanplaat 1968 - 2006

Leeuwarder Courant: Baken terug op Engelsmanplaat

Beeldverslag bouw nieuwe kaap